IX edycja konkursu (2014) – wyniki

Uroczyste ogłoszenie wyników IX edycji Konkursu VERBA VERITATIS na najlepszą pracę z zakresu etyki biznesu odbyło się w dniu 30 października 2014 roku podczas XIV Konferencji Prakseologiczno-Etycznej w Warszawie (pt. „Wybory liderów: wskaźniki czy wartości?”).

Kapituła Konkursu pod przewodnictwem prof. Bolesława Roka z Akademii Leona Koźmińskiego spośród 43 zgłoszeń wybrała 9 najlepszych prac, w tym 6 laureatów i 3 wyróżnienia.

 

WYNIKI IX EDYCJI KONKURSU VERBA VERITATIS:

I MIEJSCE:

– mgr Daria Lisiecka, autorka pracy magisterskiej pt. Zastosowanie koncepcji Corporate Social Responsibility w przemyśle odzieżowym”, Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu

II MIEJSCE (ex aequo):

– Karolina Kasprzak, autorka pracy magisterskiej pt. Sprawiedliwy Handel a pomoc rozwojowa. Wpływ Fair Trade na sytuację drobnych producentów w Brazylii, ze Szkoła Główna Handlowa
– Joanna Woźniczko, autorka pracy doktorskiej pt. Instytucjonalizacja społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw, a praktyka zarządzania. Przypadek polski i fiński, Akademia Leona Koźmińskiego w Warszawie

III MIEJSCE (ex aequo):

– Joanna Dziedzic, autorka pracy magisterskiej pt. Zarządzanie odpowiedzialnością społeczną na podstawie PN-ISO 26000:2012. Praktyki polskich przedsiębiorstw, Szkoła Główna Handlowa
– Monika Ożarek, autorka pracy licencjackiej pt. Filmowe obrazy etyki biznesu, Uniwersytet Warszawski
– Paulina Wiekiera, autorka pracy magisterskiej pt. Etyka w sporządzaniu wiarygodnego sprawozdania finansowego, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach

WYRÓŻNIENIA:

– Łukasz Cholewa, autor pracy magisterskiej pt. Społeczna odpowiedzialność firm rodzinnych, Akademia Leona Koźmińskiego
– Justyna Kurczewska, autorka pracy licencjackiej pt. Wybrane działania inkluzyjne skierowane do ludzi młodych – podmiotów narażonych na wykluczenie finansowe, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
– Monika Wojno, autorka pracy magisterskiej pt. Odpowiedzialność przedsiębiorstw międzynarodowych za naruszenia praw człowieka, Uniwersytet Warszawski