X edycja konkursu (2015) – wyniki

Uroczyste ogłoszenie wyników X Konkursu VERBA VERITATIS na najlepszą pracę z zakresu etyki biznesu odbyło się 4 listopada 2015 roku podczas III Konferencji Nienieodpowiedzialni w  Warszawie (pt. “Źródła wartości firm z branży finansowej. Jak osiągnąć zyski i budować zaufanie?”).

Kapituła Konkursu pod przewodnictwem prof. Bolesława Roka z Akademii Leona Koźmińskiego wybrała spośród 26 zgłoszeń 9 najlepszych prac, w tym 3 laureatów i 6 wyróżnienia.

 

WYNIKI X EDYCJI KONKURSU VERBA VERITATIS:

I. PRACE DOKTORSKIE

I miejsce:
– dr Piotr Wójcik, autor pracy doktorskiej pt. Dynamic capability to create shared value as a new approach to corporate social responsibility, Szkoła Główna Handlowa
II miejsce:
– dr Beata Balicka-Błagitka, autorka pracy doktorskiej pt. Instytucjonalizacja etyki w działalności podmiotów ekonomii społecznej, Uniwersytet Opolski
Wyróżnienie:
– dr Jarosław Greser, autor pracy doktorskiej pt. „Transnarodowe korporacje a prawa człowieka, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

II. PRACE MAGISTERSKIE

I miejsce:
– mgr Lena Grzesiak, autorka pracy magisterskiej pt. Analiza i ocena skali występowania zjawisk nadużyć w polskich przedsiębiorstwach z sektora małych i średnich przedsiębiorstw na przykładzie województwa łódzkiego, Uniwersytet Łódzki
Wyróżnienia:
– mgr Agata Blinkiewicz, autorka pracy magisterskiej pt. Systematyczny CSR jako wkład korporacji transnarodowych w zmniejszanie skali niedożywienia na świecie, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
– mgr Michalina Filipkowska, autorka pracy magisterskiej pt. Etyka i społeczna odpowiedzialność biznesu w działalności banków i instytucji rynku kapitałowego, Uniwersytet Gdański
– mgr Iwona Wziętek, autorka pracy magisterskiej pt. Etyka w rachunkowości jako wyzwanie dla współczesnego biznesu, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach

III. PRACE POZOSTAŁE

Wyróżnienia:
– Justyna Pietryszak, autorka pracy licencjackiej pt. Inwestowanie społecznie odpowiedzialne oparte o analizę czynników ESG ujawnionych w raportach na podstawie wybranych przykładów, Politechnika Rzeszowska
– Jakub Wesoły, autor pracy licencjackiej pt. Zastosowanie gryfikacji w ramach społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

 

KAPITUŁA X EDYCJI KONKURSU:

  • prof. Bolesław Rok
  • dr Krzysztof Grabowski
  • Andrzej Chmielecki
  • Marta Karwacka
  • Łukasz Makuch
  • Artur Nowak-Gocławski
  • Mirella Panek-Owsiańska

 

PATRONAT HONOROWY:

  • Ministerstwo Gospodarki
  • Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej
  • Forum Odpowiedzialnego Biznesu

 

Wszystkim nagrodzonym bardzo serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów na drodze naukowej, jak również w życiu zawodowym oraz prywatnym.