XII edycja konkursu (2017) – wyniki

Podczas Konferencji pt. Społeczna Odpowiedzialność Nauki – wyzwania dla środowiska akademickiego i biznesu, która odbyła się 16 listopada 2017 r. w Sali im. G. Gęsickiej w Ministerstwie Rozwoju ogłoszono wyniki i wręczono nagrody Laureatom XII edycji Konkursu Verba Veritatis na najlepsze prace licencjackie, magisterskie i doktorskie z zakresu etyki biznesu i CSR, w tym nagrody Ministra Rozwoju i Finansów. Współorganizatorami konferencji byli: Ministerstwo Rozwoju, Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Akademia Leona Koźmińskiego, Konferencja Przedsiębiorstw Finansowych w Polsce, Forum Odpowiedzialnego Biznesu oraz Szkoła Główna Handlowa w Warszawie.

Kapituła Konkursu pod przewodnictwem prof. Bolesława Roka z Akademii Leona Koźmińskiego wybrała spośród 41 zgłoszeń 11 najlepszych prac, w tym 9 laureatów, 1 wyróżnienie oraz 1 nagrodę specjalną.

 

WYNIKI XII EDYCJI KONKURSU VERBA VERITATIS:

I. PRACE DOKTORSKIE

I miejsce (Nagroda Ministra Rozwoju i Finansów):
– dr Paulina Malaczewska, autorka pracy doktorskiej pt. Determinanty i mechanizmy kształtowania się szarej strefy gospodarki, Uniwersytet Łódzki
II miejsce:
– dr Paulina Buczek, autorka pracy doktorskiej pt. Model klastra edukacyjnego w zarządzaniu wiedzą i edukacją na przykładzie województwa śląskiego, Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej

II. PRACE MAGISTERSKIE

I miejsce (Nagroda Ministra Rozwoju i Finansów):
– mgr Jarosław Fudecki, autor pracy magisterskiej pt. Odpowiedzialne inwestowanie na rynku nieruchomości komercyjnych w świetle działalności korporacji transnarodowych, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
II miejsce:
– mgr Kamila Szwydek, autorka pracy magisterskiej pt. Zależność pomiędzy działaniami CSR a wynikami finansowymi przedsiębiorstwa Kompania Piwowarska SA, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
III miejsce:
– mgr Agnieszka Czupryńska autorka pracy magisterskiej pt. Istota rachunkowości behawioralnej a jej postrzeganie i realizacja w jednostkach gospodarczych, Politechnika Warszawska
– mgr Monika Karczewska autorka pracy magisterskiej pt. Etyka w rachunkowości a zniekształcanie sprawozdania finansowego na przykładzie badań ankietowych, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
Wyróżnienie:
– mgr Emilia Zaręba, autorka pracy magisterskiej pt. Prawa ludności tubylczej w kontekście rozwoju przemysłu wydobywczego w krajach Ameryki Łacińskiej. Przypadek Marmato, Uniwersytet Warszawski
Nagroda specjalna:
– mgr Sylwia Wierzbicka, autorka pracy magisterskiej pt. Ujawnianie informacji niefinansowej ze szczególnym uwzględnieniem społecznej odpowiedzialności biznesu, Uniwersytet Łódzki

III. PRACE POZOSTAŁE

I miejsce:
– Aleksandra Kołodziejczyk, autorka pracy licencjackiej pt. Społeczna odpowiedzialność biznesu w perspektywie ekonomii kosztów transakcyjnych. Przypadek PKN ORLEN, Uniwersytet Warszawski
II miejsce (Nagroda Ministra Rozwoju i Finansów):
– Michał Włodek, autor pracy licencjackiej pt. Wideo w sieci istotnym elementem CSR, Uczelnia Łazarskiego

III miejsce (Nagroda Ministra Rozwoju i Finansów):
– Filip Żotkiewicz, autor pracy licencjackiej pt. „Zmiany pojmowania uczciwości w życiu gospodarczym na przestrzeni dziejów”, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie

 

KAPITUŁA KONKURSU:

 • prof. dr hab. Bolesław Rok (Przewodniczący Jury), Centrum Etyki Biznesu, Akademia Leona Koźmińskiego
 • dr Krzysztof Grabowski (Sekretarz Kapituły), Doradca KPF ds. Ładu Korporacyjnego
 • Andrzej Chmielecki, Doradca KPF ds. Raportowania Niefinansowego, VIRTUS (własna działalność)
 • Małgorzata Janusz, Polska Izba Biegłych Rewidentów
 • Jacqueline Kacprzak, Ministerstwo Rozwoju
 • Krzysztof Kaczmar, Fundacja Kronenberga przy CITI Handlowy
 • dr Marta Karwacka, SENSA Sustainable Thinking
 • Łukasz Makuch, The Sustainers sp. z o.o.
 • Marzena Strzelczak, Forum Odpowiedzialnego Biznesu
 • dr Magdalena Wróbel, Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej

 

PARTNER STRATEGICZNY:

 • Fundacja Kronenberga przy CITI Handlowy
 • Polska Izba Biegłych Rewidentów

PARTNER GŁÓWNY:

 • BEST S.A.
 • Zakłady Farmaceutyczne POLPHARMA S.A.

PARTNER WIODĄCY:

 • Pactum Poland Sp. z o.o.

PATRONAT HONOROWY:

 • Ministerstwo Rozwoju
 • Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego
 • Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
 • Rzecznik Praw Obywatelskich
 • Forum Odpowiedzialnego Biznesu
 • Federacja Konsumentów

 

Wszystkim nagrodzonym bardzo serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów na drodze naukowej, jak również w życiu zawodowym oraz prywatnym.