XIII edycja konkursu (2018) – wyniki

Ogłoszenie wyników i wręczenie nagród w XIII edycji Konkursu Verba Veritatis na najlepszą pracę z zakresu etyki biznesu odbyło się 6 grudnia 2018 roku w Warszawie podczas Kongresu Consumer Finance.

Kapituła Konkursu pod przewodnictwem prof. Bolesława Roka z Akademii Leona Koźmińskiego wybrała spośród 36 zgłoszeń 10 najlepszych prac, w tym 6 laureatów i 4 wyróżnienia.

 

WYNIKI XIII EDYCJI KONKURSU VERBA VERITATIS:

I. PRACE DOKTORSKIE

I miejsce:
– dr Piotr Ratajczak, autor pracy doktorskiej pt. Analiza tworzenia wartości przedsiębiorstwa przez działalność społecznie odpowiedzialną, obronionej na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu
II miejsce:
– dr Justyna Kłobukowska, autorka pracy doktorskiej pt. Społecznie odpowiedzialne inwestowanie na rynku kapitałowym w Polsce, obronionej na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu
Wyróżnienia:
– dr Katarzyna Gała, autorka pracy doktorskiej pt. Inicjatywa ONZ Global Compact: analiza z perspektywy neoliberalnego instytucjonalizm, obronionej na Uniwersytecie Warszawskim
– dr Karolina Łudzińska, autorka pracy doktorskiej pt. Społeczna odpowiedzialność a wartość przedsiębiorstw na rynkach kapitałowych, obronionej w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie

II. PRACE MAGISTERSKIE

I miejsce:
– mgr Maria Dolińska, autorka pracy magisterskiej pt. Millennials’ perceptions of corporate sustainability reporting concepts, obronionej na Akademii Leona Koźmińskiego
II miejsce (eq aequo):
– mgr Wojciech Sapalski autor pracy magisterskiej pt. Rola oficera compliance w zapobieganiu nadużyć prawa, obronionej na SWPS Uniwersytecie Humanistycznospołecznym
– mgr Agata Tarkowska, autorka pracy magisterskiej pt. Wyzwania dla circular economy w branży odzieżowej, obronionej na Uniwersytecie Łódzkim
Wyróżnienie:
– mgr Emilia Jadanowska, autorka pracy magisterskiej pt. Ujawnianie informacji niefinansowych przez przedsiębiorstwa, obronionej na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu

III. PRACE POZOSTAŁE

I miejsce:
– Zuzanna Kopaczyńska-Grabiec, autorka pracy MBA pt. Ochrona sygnalistów jako element budowania etycznego biznesu, obronionej w Instytucie Nauk Ekonomicznych Polskiej Akademii Nauk
Wyróżnienie:
– Magdalena Popławska, autorka pracy licencjackiej pt. Raportowanie społecznej odpowiedzialności biznesu w bankach komercyjnych na przykładzie Banku Zachodniego WBK S.A. i BGŻ BNP Paribas S.A., obronionej na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu

 

KAPITUŁA KONKURSU:

 • prof. dr hab. Bolesław Rok, Przewodniczący Kapituły Konkursu, Akademia Leona Koźmińskiego
 • dr Krzysztof Grabowski, Sekretarz Kapituły Konkursu, Doradca KPF
 • Andrzej Chmielecki, Doradca KPF ds. Raportowania Niefinansowego
 • dr Marta Karwacka, SENSA Sustainable Thinking
 • Ewa Sowińska, Krajowa Rada Biegłych Rewidentów
 • Marzena Strzelczak, Forum Odpowiedzialnego Biznesu
 • dr Magdalena Wróbel, Akademia WSB
 • Krzysztof Borusowski, BEST S.A.
 • Magdalena Rzeszotalska, Zakłady Farmaceutyczne POLPHARMA S.A.

 

PARTNER STRATEGICZNY:

 • BEST S.A.
 • Zakłady Farmaceutyczne POLPHARMA S.A.

PARTNER:

 • Newcommerce Services sp. z o.o.
 • Comparison Sp. z o.o.

PATRONAT HONOROWY:

 • Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju
 • Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
 • Rzecznik Praw Obywatelskich
 • Forum Odpowiedzialnego Biznesu
 • Federacja Konsumentów
 • Parlament Studentów Rzeczypospolitej Polskiej

PATRONAT MEDIALNY:

 • Odpowiedzialnybiznes.pl
 • Biznes (nie)etyczny
 • Kariera w finansach.pl

 

Wszystkim nagrodzonym bardzo serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów na drodze naukowej, jak również w życiu zawodowym oraz prywatnym.