XIV edycja konkursu (2019) – wyniki

Ogłoszenie wyników i wręczenie nagród w XIV edycji Konkursu Verba Veritatis na najlepszą pracę z zakresu etyki biznesu odbyło się 5 grudnia 2019 roku w Warszawie podczas Kongresu Consumer Finance.

Kapituła Konkursu pod przewodnictwem prof. Bolesława Roka z Akademii Leona Koźmińskiego wybrała spośród 27 zgłoszeń 9 najlepszych prac, w tym 8 laureatów i 1 wyróżnienie.

 

WYNIKI XIV EDYCJI KONKURSU VERBA VERITATIS:

I. PRACE DOKTORSKIE

I miejsce:
– dr Agata Wesołowska, autorka pracy doktorskiej pt. „Usankcjonowanie niecnoty” czy „godność zawodu”? Znaczenie etyki profesjonalnej na przykładzie doradców zawodowych w toruńskich instytucjach rynku pracy, obronionej na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu
II miejsce (ex aequo):
– dr Anna Napiórkowska, autorka pracy doktorskiej pt. Społeczna odpowiedzialność sieci detalicznych: determinanty, zakres działań i wpływ na wyniki, obronionej w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie
– dr Aleksandra Stanek-Kowalczyk, autorka pracy doktorskiej pt. Factors affecting the scope of data disclosed in corporate non-financial data reports, obronionej w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie

II. PRACE MAGISTERSKIE

I miejsce:
mgr Małgorzata Żochowska, autorka pracy magisterskiej pt. The implementation of the UN’s SDGs in companies – case study analysis, obronionej na Politechnice Gdańskiej
II miejsce (ex aequo):
– mgr Aleksandra Barandziak, autorka pracy magisterskiej pt. Postrzeganie społecznej odpowiedzialności biznesu w przedsiębiorstwach działających w Polsce, obronionej na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu
– mgr Agnieszka Cibor, autorka pracy magisterskiej pt. Obligacje komunalne i Green Bonds jako narzędzie polityki miejskiej do walki ze smogiem, obronionej na Uniwersytecie Jagiellońskim
Wyróżnienie:
mgr Łukasz Flak, autor pracy magisterskiej pt. Addytywność dziecięcych formatów rozrywkowych w perspektywie teorii krytycznej, obronionej na Uniwersytecie Jagiellońskim

III. PRACE POZOSTAŁE

I miejsce (ex aequo):
– Wiktoria Cymbalista, autorka pracy licencjackiej pt. Etyczne zastosowanie koncepcji społecznej odpowiedzialności biznesu w branży kosmetycznej i modowej, obronionej na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu
– Agata Szczepańska, autorka pracy licencjackiej pt. Metody eliminacji missellingu w pośrednictwie finansowym w Polsce, obronionej na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu

 

KAPITUŁA KONKURSU:

 • prof. dr hab. Bolesław Rok, Przewodniczący Kapituły, Akademia Leona Koźmińskiego
 • Andrzej Chmielecki, Sekretarz Kapituły, Doradca ZPF
 • dr Marta Karwacka, SENSA Sustainable Thinking
 • dr hab. Edyta Rutkowska-Tomaszewska, Uniwersytet Wrocławski
 • Ewa Sowińska, EsoAudit s.c.
 • Marzena Strzelczak, Forum Odpowiedzialnego Biznesu

 

PARTNER STRATEGICZNY:

 • Zakłady Farmaceutyczne POLPHARMA S.A.

PARTNER GŁÓWNY:

 • BEST S.A.

PATRONAT HONOROWY:

 • Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju
 • Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego
 • Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
 • Forum Odpowiedzialnego Biznesu
 • Rzecznik Praw Obywatelskich
 • Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów

PATRONAT MEDIALNY:

 • BliżejBiznesu.pl
 • Biznes (nie)etyczny
 • Loan-Magazine.pl
 • Odpowiedzialnybiznes.pl
 • RaportCSR.pl

 

Wszystkim nagrodzonym bardzo serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów na drodze naukowej, jak również w życiu zawodowym oraz prywatnym.