XV edycja konkursu (2020) – wyniki

Ogłoszenie wyników i wręczenie nagród w XV edycji Konkursu Verba Veritatis na najlepszą pracę z zakresu etyki biznesu odbyło się 10 grudnia 2020 roku w Warszawie podczas Kongresu Consumer Finance.

Kapituła Konkursu pod przewodnictwem prof. Bolesława Roka z Akademii Leona Koźmińskiego wybrała spośród 43 zgłoszeń 10 najlepszych prac, w tym 6 laureatów i 4 wyróżnienia.

WYNIKI XV EDYCJI KONKURSU VERBA VERITATIS:

I. PRACE DOKTORSKIE

I miejsce (ex aequo):
– dr Łukasz Kozar, autor pracy doktorskiej pt. Rola „zielonych” miejsc pracy w rozwoju lokalnego rynku pracy, obronionej na Uniwersytecie Łódzkim,
– dr Joanna Lajstet, autorka pracy doktorskiej pt. Symptomatyczny czynnik czy kontekst funkcjonowania? Rola wartości w funkcjonowaniu firm rodzinnych w Polsce – analiza z wykorzystaniem storytellingu, obronionej na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu,
– dr Anna Wilińska-Zelek, autorka pracy doktorskiej pt. Samoregulacja i współregulacja w systemach medialnych, obronionej na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

II. PRACE MAGISTERSKIE

I miejsce:
– mgr Maciej Orczyk, autor pracy magisterskiej pt. Zarządzanie ryzykiem bankowym a zmiany klimatyczne, obronionej w Szkole Głównej Handlowej,
Wyróżnienia:
– mgr Aleksandra Górczyńska, autorka pracy magisterskiej pt. Stres zawodowy a konflikty między pracą a rodziną: analiza mediacyjnej funkcji dystansowania moralnego, obronionej na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II,
– mgr Mariola Wróblewska i mgr Roksana Zdunek, autorki pracy magisterskiej pt. Model komunikowania fundacji diversity hub z partnerami biznesowymi i określenie przyszłych kierunków rozwoju organizacji, obronionej na Uniwersytecie Jagiellońskim.

III. PRACE POZOSTAŁE

I miejsce (ex aequo):
– Klaudia Gwóźdź, autorka pracy licencjackiej pt. Ekologistyka jako odpowiedź przedsiębiorstw na kryzys klimatyczny, obronionej na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu,
– Jakub Kozdra, autor pracy licencjackiej pt. Pokusa nadużycia w bankowości, obronionej w Szkole Głównej Handlowej.
Wyróżnienie:
– Patrycja Górecka, autorka pracy licencjackiej pt. Znaczenie zasad rachunkowości w raportowaniu niefinansowym na przykładzie spółek z sektora bankowego, obronionej na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu,
– Mateusz Szymański, autor pracy licencjackiej pt. Innowacje w przedsiębiorstwach społecznych – analiza case studies, obronionej na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu.

KAPITUŁA KONKURSU:

 • prof. dr hab. Bolesław Rok, Przewodniczący Kapituły Konkursu, Akademia Leona Koźmińskiego
 • Andrzej Chmielecki, Sekretarz Kapituły, Związek Przedsiębiorstw Finansowych w Polsce
 • dr Krzysztof Grabowski, niezależny ekspert
 • dr Marta Karwacka, SENSA Sustainable Thinking, Akademia Leona Koźmińskiego
 • dr hab. Edyta Rutkowska-Tomaszewska, Uniwersytet Wrocławski
 • Ewa Sowińska, Eso Audit s.c.
 • dr Aleksandra Stanek-Kowalczyk, Szkoła Główna Handlowa
 • Marzena Strzelczak, Forum Odpowiedzialnego Biznesu

PARTNER STRATEGICZNY:

 • Zakłady Farmaceutyczne POLPHARMA S.A.

PARTNER GŁÓWNY:

 • BEST S.A.

PATRONAT HONOROWY:

 • Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego
 • Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
 • Forum Odpowiedzialnego Biznesu
 • Fundacja Konsumentów
 • Rzecznik Praw Obywatelskich

PATRONAT MEDIALNY:

 • BliżejBiznesu.pl
 • Karierawfinansach.pl
 • Loan-Magazine.pl
 • Odpowiedzialnybiznes.pl
 • RaportCSR.pl

PATRONAT MEDIALNY:

 • Biznes (nie)etyczny
 • Bliżej Biznesu
 • csr.pl
 • Odpowiedzialnybiznes.pl
 • Pożyczkaportal.pl
 • raportcsr.pl

Wszystkim nagrodzonym bardzo serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów na drodze naukowej, jak również w życiu zawodowym oraz prywatnym.