XVI edycja konkursu (2021) – wyniki

Ogłoszenie wyników i wręczenie nagród w XVI edycji Konkursu Verba Veritatis na najlepszą pracę z zakresu etyki biznesu odbyło się 18 listopada 2021 roku w Warszawie podczas Kongresu Pośrednictwa Finansowego.

Kapituła Konkursu pod przewodnictwem prof. Bolesława Roka z Akademii Leona Koźmińskiego wybrała spośród 48 zgłoszeń 9 najlepszych prac w trzech kategoriach głównych oraz przyznała jedną Nagrodę Różnorodności.

 

WYNIKI XVI EDYCJI KONKURSU VERBA VERITATIS:

I. PRACE DOKTORSKIE

I miejsce:
– dr Michał Rogatko, autor pracy doktorskiej pt. Komunikacja między radą nadzorczą a zarządem w polskich spółkach giełdowych. Perspektywa członków rad nadzorczych, obronionej w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie

II. PRACE MAGISTERSKIE

I miejsce:
– mgr Weronika Kwaśnik, autorka pracy magisterskiej pt. Wpływ działań nieodpowiedzialnego biznesu na działanie przedsiębiorstwa oraz decyzje interesariuszy, obronionej na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu,
II miejsce:
– mgr Agata Wiatrowska, autorka pracy magisterskiej pt. Etyka i audyt śledczy jako narzędzia wykrywania i zapobiegania nadużyciom gospodarczym, obronionej na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu,
III miejsce (ex aequo):
– mgr Joanna Bartczak, autorka pracy magisterskiej pt. Pro-środowiskowe rozwiązania w branży kosmetycznej w obszarze opakowań, obronionej na Uniwersytecie Łódzkim,
– mgr Ada Dąbkowska, autorka pracy magisterskiej pt. Aspekty środowiskowe zrównoważonego rozwoju w branży motoryzacyjnej, obronionej na Uniwersytecie Łódzkim.

III. PRACE POZOSTAŁE

I miejsce:
– Sandra Tomaszewicz, autorka pracy licencjackiej pt. Polityka antymobbingowa studium przypadku. Projektowanie i realizacja, obronionej na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu,
II miejsce:
– Eryk Kruk, autor pracy licencjackiej pt. Uwarunkowania teoretyczne i praktyczne społecznej odpowiedzialności biznesu, obronionej na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu,
III miejsce (ex aequo):
– Anita Hończak, autorka pracy licencjackiej pt. Postrzeganie społecznej odpowiedzialności biznesu w pokoleniu Z, obronionej na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu,
– Aleksandra Królikowska, autorka pracy licencjackiej pt. Działalność piramid finansowych oraz schematów Ponziego w teorii i praktyce, obronionej w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie.

NAGRODA RÓŻNORODNOŚCI
Najlepsza praca z kategorii prace pozostałe:
– Sandra Tomaszewicz, autorka pracy licencjackiej pt. Polityka antymobbingowa studium przypadku. Projektowanie i realizacja, obronionej na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu.

 

KAPITUŁA KONKURSU:

 • prof. dr hab. Bolesław Rok, Przewodniczący Kapituły Konkursu, Akademia Leona Koźmińskiego
 • Andrzej Chmielecki, Sekretarz Kapituły, Związek Przedsiębiorstw Finansowych w Polsce
 • dr Krzysztof Grabowski, niezależny ekspert
 • dr Marta Karwacka, Deloitte
 • dr hab. Edyta Rutkowska-Tomaszewska, Uniwersytet Wrocławski
 • Ewa Sowińska, Eso Audit s.c.
 • dr Aleksandra Stanek-Kowalczyk, Szkoła Główna Handlowa
 • Marzena Strzelczak, Forum Odpowiedzialnego Biznesu

 

PARTNER STRATEGICZNY:

 • Zakłady Farmaceutyczne POLPHARMA S.A.

PARTNER GŁÓWNY:

 • BEST S.A.

PATRONAT HONOROWY:

 • Ministerstwo Edukacji i Nauki
 • Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
 • Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii
 • Forum Odpowiedzialnego Biznesu
 • Rzecznik Praw Obywatelskich

PATRONAT MEDIALNY:

 • BankingMagazine.pl
 • Karierawfinansach.pl
 • Loan-Magazine.pl
 • Odpowiedzialnybiznes.pl
 • RaportCSR.pl

 

Wszystkim nagrodzonym bardzo serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów na drodze naukowej, jak również w życiu zawodowym oraz prywatnym.