Innowacje i digitalizacja na europejskim rynku finansowym

Innowacje i digitalizacja na europejskim rynku finansowym

Kwietniowe spotkanie Forum Usług Finansowych Parlamentu Europejskiego poświęcone zostało innowacjom i digitalizacji w europejskim sektorze finansowym. Uczestnicy zastanawiali się, czy obowiązujące w tym zakresie prawo jest właściwe oraz w jaki sposób należałoby je ewentualnie zmienić. Rozważano także możliwość uregulowania sytuacji prawnej FinTech i podkreślano, że zachowanie równowagi między tradycyjnymi uczestnikami rynku i przedsiębiorstwami FinTech jest niezwykle ważne, a regulacje prawne powinny ją wspierać.

Forum Usług Finansowych Parlamentu Europejskiego (European Parliamentary Financial Services Forum – EPFSF) powstało w celu umożliwienia europarlamentarzystom oraz przedstawicielom europejskiego sektora finansowego wymiany doświadczeń i poglądów w zakresie politycznych oraz prawnych aspektów rozwoju rynku usług finansowych. Forum organizuje comiesięczne spotkania, w których uczestniczą, m.in. eksperci z różnych sektorów branży finansowej, przedstawiciele instytucji europejskich, instytucji finansowych, czy organizacji konsumentów. Omawiane i komentowane są na nich bieżące zagadnienia i wyzwania stojące przed rynkiem finansowym. Wśród dyskutantów na ostatnim spotkaniu byli obecni, m.in.: Andreas Schwab (Parlament Europejski), John Dye (Western Union), Simon Haldrup (Danske Bank), Teppo Paavola (BBVA), Philippe Pellé (Komisja Europejska), Jonathan Vaux (Visa Europe) oraz przedstawiciele EUROFINAS, którego członkiem jest Konferencja Przedsiębiorstw Finansowych (KPF), reprezentująca polski sektor usług finansowych.

– Obecność przedstawicieli EUROFINAS, a tym samym KPF, w Forum Usług Finansowych Parlamentu Europejskiego to znakomita szansa na pozyskanie wiedzy o zamierzeniach ustawodawcy unijnego w zakresie regulacji sektora usług finansowych, którą to następnie wiedzą dzielimy się z Członkami naszej organizacji. Ale Forum to również okazja, by wymienić się doświadczeniami sektora FinTech w poszczególnych krajach. Dostrzegamy bowiem, że kwestie digitalizacji i cyfryzacji usług finansowych stanowią ogromne wyzwanie legislatora unijnego. – zauważył mec. Marcin Czugan, Dyrektor Departamentu Prawno – Legislacyjnego i zarazem Przewodniczący Komitetu Prawno – Politycznego EUROFINAS.

Spotkanie Forum otworzył Andreas Schwab, który podkreślił wagę odpowiedniego prawnego uregulowania działalności prowadzonej na rynku usług finansowych, które zapewni równowagę między FinTech a przedsiębiorcami oferującymi swoje produkty w tradycyjny sposób. Zwrócił przy tym uwagę, że innowacyjne rozwiązania technologiczne powinny być promowane i nie należy ich zamykać w sztywnych ramach prawa. Połączenie obu tych aspektów stanowi poważne wyzwanie, przed którym stoją obecnie europejscy prawodawcy.

DIGITALIZACJA USŁUG FINANSOWYCH

W trakcie dyskusji stwierdzono, że należy rozróżniać działalność w obrocie bezgotówkowym i działalność w formie cyfrowej. Słuszne jest wykorzystywanie doświadczeń przedsiębiorców działających w sferze tradycyjnej i godzenie ich z technologią stosowaną przez FinTech. Cyfryzacja niewątpliwie spowoduje obniżenie kosztów działalności, a ponadto stanowi realną szansę i możliwość pogłębienia rozwoju rynku finansowego. Obecnie, wg danych McKinsey, od 20 do 25% zysków banków przeznacza się na inwestycje w technologie dostarczane im przez podmioty trzecie. Proces digitalizacji wywoływany jest niewątpliwie przez preferencje konsumentów, ale należy rozważyć czy i w jaki sposób można prowadzić cyfrowo obsługę produktów złożonych, takich jak np. kredyty hipoteczne. Podkreślono także, że w procesie zakupowym należy wyraźnie odróżnić udzielanie informacji od udzielania porad.

Przedstawiciel Komisji Europejskiej przypomniał, że Komisja pracuje nad Zieloną Księgą w sprawie detalicznych usług finansowych. Wskazał jednak, że pojawiają się problematyczne kwestie związane z digitalizacją pewnych produktów i usług, które ciężko jest przenieść do świata cyfrowego.

ANALIZA DANYCH

Zebrani przedyskutowali także kwestię znaczenia i roli analizy danych, kluczowej dla dostawców usług nieposiadających długoterminowych relacji z konsumentami. Dla przedsiębiorstw finansowych zawsze istotne było poznanie i zrozumienie środowiska osobistego i zawodowego ich klientów – dziś te informacje można czerpać z niekonwencjonalnych źródeł, takich jak np. portale społecznościowe.. Analiza Big Data jest przydatna dla podmiotów rynku finansowego, należy jednak pamiętać, że korzystanie z tej opcji nie może być jednostronne – klienci również powinni uzyskiwać odpowiednie informacje zwrotne od swoich dostawców. Przedstawiciel Komisji Europejskiej wskazał, że problematyka analizy danych powinna być oceniana z punktu widzenia każdego przypadku. Wartość niekonwencjonalnych danych nie może być bagatelizowana (przykład ubezpieczeń komunikacyjnych), jednakże w każdym przypadku ważne jest wskazywanie źródła pochodzenia danych.

W dalszej części spotkania przedyskutowano szanse i wyzwania związane z podpisem elektronicznym oraz elektroniczną identyfikacją tożsamości (zwłaszcza w kontekście rozporządzenia eIDAS). Uczestnicy Forum podkreślili wagę i potrzebę partnerstwa publiczno-prywatnego w powyższych kwestiach.

– Spotkania Forum Parlamentu Europejskiego będą miały charakter cykliczny. W każdym takim spotkaniu będą uczestniczyli przedstawiciele  EUROFINAS i pośrednio tym samym KPF, prezentując punkt widzenia europejskiego przemysłu kredytowego podczas dyskutowanych tematów. Relacje z ustaleń Forum będą na bieżąco przekazywane Członkom KPF w ramach realizacji misji organizacji – dostarczania rzetelnej wiedzy merytorycznej uczestnikom rynku finansowego. – zakończył mec. Marcin Czugan.