IX edycja konkursu Verba Veritatis – wyniki

30/10/2014

W dniu 30 października 2014 roku podczas XIV Konferencji Prakseologiczno-Etycznej w Warszawie (pt. “Wybory liderów: wskaźniki czy wartości?”) odbyło się uroczyste ogłoszenie wyników Konkursu VERBA VERITATIS na najlepszą pracę z zakresu etyki biznesu.

Kapituła Konkursu pod przewodnictwem prof. Bolesława Roka z Akademii Leona Koźmińskiego wybrała 9 najlepszych prac, w tym 6 laureatów i 3 wyróżnienia.  Mamy przyjemność poinformować, iż wśród najlepszych prac w IX edycji Konkursu znalazły się:

 

I miejsce, nagroda pieniężna w wysokości 2.000 zł:

Daria Lisiecka, autorka pracy magisterskiej pt. „Zastosowanie koncepcji Corporate Social Responsibility w przemyśle odzieżowym”, napisanej pod kierunkiem dr inż. Małgorzaty Jasiulewicz-Kaczmarek, z Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu.

II miejsce (ex aequo), nagrody pieniężne w wysokości 1.500 zł:

Karolina Kasprzak, autorka pracy magisterskiej pt. „Sprawiedliwy Handel a pomoc rozwojowa. Wpływ Fair Trade na sytuację drobnych producentów w Brazylii”, napisanej pod kierunkiem dr Ewy Jastrzębskiej, ze Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie;
Joanna Woźniczko, autorka pracy doktorskiej pt. „Instytucjonalizacja społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw, a praktyka zarządzania. Przypadek polski i fiński”, napisanej pod kierunkiem prof. dr. hab. Wojciecha Gasparskiego, z Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie.

III miejsce (ex aequo), nagrody pieniężne w wysokości 1.000 zł:

– Joanna Dziedzic, autorka pracy magisterskiej pt. „Zarządzanie odpowiedzialnością społeczną na podstawie PN-ISO 26000:2012. Praktyki polskich przedsiębiorstw”, napisanej pod kierunkiem dr hab. Katarzyny Majchrzak, ze Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie;
Monika Ożarek, autorka pracy licencjackiej pt. „Filmowe obrazy etyki biznesu”, napisanej pod kierunkiem dr Waldemara Grzywacza, z Uniwersytetu Warszawskiego;
Paulina Wiekiera, autorka pracy magisterskiej pt. „Etyka w sporządzaniu wiarygodnego sprawozdania finansowego”, napisanej pod kierunkiem dr Anety Wszelaki, z Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach.

Wyróżnienia otrzymali:

Łukasz Cholewa, autor pracy magisterskiej pt. „Społeczna odpowiedzialność firm rodzinnych”, napisanej pod kierunkiem prof. dr. hab. Wojciecha Gasparskiego z Akademii Leona Koźmińskiego;
Justyna Kurczewska, autorka pracy licencjackiej pt. „Wybrane działania inkluzyjne skierowane do ludzi młodych – podmiotów narażonych na wykluczenie finansowe”, napisanej pod kierunkiem dr Małgorzaty Solarz z Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu;
Monika Wojno, autorka pracy magisterskiej pt. „Odpowiedzialność przedsiębiorstw międzynarodowych za naruszenia praw człowieka”, napisanej pod kierunkiem dr Agnieszki Bieńczyk-Missali z Uniwersytetu Warszawskiego.

 

Wszystkim nagrodzonym bardzo serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów na drodze naukowej, jak również w życiu zawodowym oraz prywatnym.

 

DO POBRANIA:

Informacja prasowa: IX Edycja Konkursu VERBA VERITATIS rozstrzygnięta