Jeszcze silniejsza współpraca biur informacji gospodarczej

Jeszcze silniejsza współpraca biur informacji gospodarczej

Polskie biura informacji gospodarczej (BIG), choć prowadzą działalność konkurencyjną, od zawsze współpracują ze sobą, dążąc przez to do osiągnięcia jeszcze wyższej profesjonalizacji tego rynku. Odkąd wszystkie działające na terenie Polski BIGi należą do grona Członków KPF, współdziałanie to jest jeszcze silniejsze i przekłada się na wiele płaszczyzn ich codziennej działalności.

W dniu 28 lutego br. przedstawiciele siedmiu BIGów zebrali się na kolejnym spotkaniu branżowym, poświęconym omówieniu realizacji przepisów znowelizowanej niedawno ustawy o udostępnianiu informacji gospodarczych i wymianie danych gospodarczych. Przypomnijmy, że tzw. Pakiet wierzycielski wprowadził m.in. istotne zmiany w sposobie funkcjonowania BIGów oraz zasadach udostępniania informacji gospodarczych. Warto wskazać chociażby na nową instytucję – tzw. wniosek jednolity, na podstawie którego klient dowolnego BIGu może łatwo i wygodnie pobrać informacje o interesującym go przedsiębiorcy ze wszystkich BIGów, składając przy tym wyłącznie jedno zapytanie, w którym oznaczy wybrane BIGi, z których chce otrzymać informacje. Następnie BIG, u którego wniosek taki został złożony odpyta wskazane BIGi i udzieli zbiorczej odpowiedzi.

Wprowadzenie wniosku jednolitego ustawowo zobowiązało wszystkie BIGi działające na polskim rynku do podjęcia między sobą współpracy, w szczególności w zakresie ustalenia zasad wzajemnego przekazywania sobie informacji gospodarczych, w tym zapewnienia bezpieczeństwa ich transmisji. Dzięki temu, że KPF zrzesza wszystkie siedem BIGów staliśmy się niejako naturalną platformą współpracy pomiędzy Biurami, efektywnie koordynując przepływ informacji, czy zawarcie stosownego, wielostronnego porozumienia – mówi Andrzej Roter, Prezes Zarządu KPF.

Pakiet wierzycielski wprowadził ponadto nowy instrument prawny – sprzeciw dłużnika wobec ujawnianych w BIG informacji gospodarczych. Może on dotyczyć zarzutu, że informacja ujawniona w BIG na jego temat jest nieprawdziwa, nieaktualna, niekompletna, bądź została przekazana lub jest przechowywana z naruszeniem przepisów ustawy. W celu zapewnienia najwyższych profesjonalnych standardów obsługi sprzeciwów przez BIGi, te po raz kolejny udowodniły, że potrafią ze sobą współpracować i wspólnie – pod auspicjami KPF – opracowały nowelizację części czwartej księgi Zasad Dobrych Praktyk Członków KPF, tj. obowiązującej BIGi.

Sektor BIG stanowi doskonały przykład dobrej i przede wszystkim efektywnej współpracy danego środowiska nie tylko z partnerami zewnętrznymi, np. KPF, który m.in. reprezentuje je w procesie legislacyjnym, ale także pomiędzy sobą nawzajem. My ze swojej strony staramy się maksymalnie ułatwiać tę kooperację i tym samym odciążać naszych Członków np. poprzez zbieranie uwag do negocjowanych zasad dobrych praktyk, ich agregowaniem, a następnie wprowadzaniem do projektów dokumentów – dodaje mec. Marcin Czugan, Wiceprezes Zarządu KPF, który nadzorował prace nad stworzeniem Zasad Dobrych Praktyk BIG w zakresie obsługi sprzeciwów.

Starania KPF zostały przez sektor docenione, czego wyrazem było wręczenie Andrzejowi Roterowi, Prezesowi Zarządu KPF, podczas wspomnianego spotkania pamiątkowej statuetki wraz z podziękowaniami dla KPF od przedstawicieli BIGów (zdjęcie poniżej) za aktywne wspieranie ich w procesie wdrażania nowych rozwiązań prawnych.