Jubileusz 5-lecia Instytutu Allerhanda

Jubileusz 5-lecia Instytutu Allerhanda

10 września br. przedstawiciele Konferencji Przedsiębiorstw Finansowych Andrzej Roter – Dyrektor Generalny, oraz dr Krzysztof Grabowski – Doradca ds. Ładu Korporacyjnego wzięli udział w obchodach 5-lecia Instytutu Allerhanda. Instytut działa jako niezależna jednostka naukowa, prowadząca interdyscyplinarne i porównawcze studia nad rolą instytucji prawnych w konstytuowaniu oraz funkcjonowaniu rynku, zarówno z punktu widzenia kształtu danej regulacji, jak i ram instytucjonalnych jej tworzenia, a jego hasłem wiodącym jest zawołanie: „where law meets economics”.

Nazwa Instytutu została przybrana ku upamiętnieniu dorobku naukowego i kulturalnego znamienitego przedwojennego prawnika, prof. Maurycego Allerhanda, którego wnuk, dr nauk medycznych Leszek Allerhand, jest jednym z fundatorów. W ramach Instytutu działa m.in. Oficyna Allerhanda oraz Towarzystwo Akademickie Instytutu Allerhanda, którego członkiem jest także dr Krzysztof Grabowski.

Uroczystość została zorganizowana w pięknym Dworku Białoprądnickim w Krakowie, gdzie spotkali się uczestnicy, pracownicy i sympatycy Instytutu, a historię i bieżącą działalność Instytutu przedstawili dr Arkadiusz Radwan – Prezes Zarządu, dr Wojciech Rogowski – Wiceprezes Zarządu oraz współpracownik naukowy Zbigniew Miczek – Sędzia Sądu Rejonowego w Tarnowie. Wszyscy też z uwagą wysłuchali wystąpienia dr. Leszka Allerhanda.

Po zakończeniu części oficjalnej przedstawiciele KPF oraz Instytutu Allerhanda rozmawiali o możliwościach dalszego rozwijania współpracy obu organizacji.