Jubileuszowa gala KPF za nami

Jubileuszowa gala KPF za nami

18 czerwca br., w Gdańskim Teatrze Szekspirowskim, odbyła się uroczysta gala, inicjująca obchody XX-lecia działalności Konferencji Przedsiębiorstw Finansowych w Polsce. W tym ważnym dla naszej organizacji wydarzeniu wzięło udział prawie 200 osób. Przed tak licznym, zacnym gronem zaprezentowaliśmy historię KPF, ze szczególnym uwzględnieniem momentu jej powstania, poprzez dane obrazujące skalę naszej działalności, aż do chwili obecnej, kiedy to w nową dekadę naszej działalności wkraczamy z nową nazwą i logo.

Uroczysta gala XX-lecia działania KPF była okazją do spotkań, wspomnień, podsumowania minionego czasu, oceny osiągnięć i sukcesów. Był to też czas na wyrażenie uznania i podziękowania za zaangażowanie, wytrwałość i pracę włożoną w rozwój sektora finansowego w Polsce.

Swoją obecnością podczas uroczystości z okazji tego ważnego dla nas jubileuszu zaszczycili nas m.in. założyciele i Członkowie KPF oraz przedstawiciele współpracujących z nami organizacji, a także urzędów i instytucji zajmujących się ochroną interesów konsumentów. Nie zabrakło również przedstawicieli uczelni i podmiotów zainteresowanych rozwojem rynku finansowego. Duże zainteresowanie naszym jubileuszem odbieramy jako oznakę sympatii i dowód na to, że nasza organizacja spełnia swoją misję. To dla nas również zobowiązanie do dalszego jeszcze większego zaangażowania.

Galę poprowadzili: Andrzej Roter – Prezes Zarządu KPF oraz Marcin Czugan – Wiceprezes Zarządu KPF.

Wspomnienia rozpoczęliśmy od filmu, w którym występujący – osoby związane z KPF od samego początku jej istnienia – opowiadają, jaką organizację chcieli 20 lat temu stworzyć założyciele KPF oraz jak chcieli wcielić w życie szlachetną ideę samorządu w 1999 roku – w ówczesnej, twardej rzeczywistości. Film dostępny jest TUTAJ.

– Świętujemy 20 lat działalności KPF na polskiej scenie finansowej. To dwie dekady. Z upływem lat zmieniał się świat, ekonomia, prawo, a wśród tych zmiennych: my – KPF. Konferencja Przedsiębiorstw Finansowych. Daty, liczby, dane… Tak państwo sądzą? Nic z tych rzeczy. Bo KPF to ludzie. Ich kompetencje, upór, pracowitość, pasja… Sukcesy organizacji – to ich małe i wielkie sukcesy. Jej rozwój – to codzienna realizacja misji przez niewielką, ale niezwykle oddaną załogę. Bez nich, bez Was – KPF byłaby tylko bezduszną strukturą, stosem papierów, szafami pełnymi segregatorów. My wszyscy tutaj mamy do spełnienia misję. I od 20 lat wypełniamy ją – bez strachu, ale z rozwagą – powiedział podczas gali Andrzej Roter, we wstępie do prezentacji Biura KPF.

20 lat istnienia KPF na polskim rynku finansowym to także wieloletnia praca nad stworzeniem, realizacją i rozwojem programu etycznego KPF. Swymi przemyśleniami na ten temat podzielił się jego współtwórca – prof. dr hab. Wojciech Gasparski. Film dostępny jest TUTAJ.

Jubileusz naszej organizacji był okazją do uhonorowania w sposób symboliczny osób, w których KPF od zawsze ma oparcie – ludziom wybitnym, życzliwym fachowcom. To te osoby inspirują, wskazują kierunek, motywują. Wyrazy podziękowania za zaufanie jakim obdarzyli KPF oraz wszechstronną pomoc, która była, jest i zawsze będzie nieoceniona otrzymały następujące osoby:

 • prof. dr. hab. Wojciech Gasparski – za wsparcie swoim wybitnym i niepodważalnym autorytetem oraz pełne otwartości dzielenie się głęboką wiedzą i życzliwym doradztwem w tworzeniu programu etycznego KPF
 • Małgorzata Niewiarowska – za wyznaczenie wysokich standardów pracy Komisji Etyki KPF, jako jej pierwsza Przewodnicząca, oraz za nadzwyczajny wkład w stworzenie pierwszego projektu Zasad Dobrych Praktyk Windykacyjnych
 • Andrzej Mańkowski – za wieloletnie zaangażowanie w pracę Komisji Etyki KPF jako jej Przewodniczący i twórczy wkład w doskonalenie modelu pracy tego organu statutowego
 • Krzysztof Sołkiewicz – za ponadprzeciętne zaangażowanie w popularyzację i rozwój programu etycznego KPF, w tym doskonalenie funkcjonowania audytu etycznego oraz doskonalenie identyfikacji etycznej oraz odpowiedzialną, merytoryczną współpracę z interesariuszami zewnętrznymi KPF
 • mec. Mirosława Szakun – za pełne przekonania o wartości tego działania zaangażowanie w stworzenie projektu trzech pierwszych ksiąg Zasad Dobrych Praktyk KPF oraz merytoryczne liderowanie procesowi tworzenia wielu kolejnych ksiąg Zasad Dobrych Praktyk, obowiązujących Członków KPF
 • prof. dr. hab. Bolesław Rok – za bezprecedensowe, w pełni społeczne i głęboko merytoryczne zaangażowanie w realizację konkursu na najlepszą pracę z zakresu etyki biznesu VERBA VERITATIS, jako przewodniczący jego Kapituły od jej pierwszej edycji, przyczyniając się walnie do tego, iż stał się on dziś największym tego typu projektem w Polsce
 • prof. dr hab. Anna Lewicka-Strzałecka – za twórcze podejście do problematyki moralności finansowej Polaków, stworzenie nowatorskiej metodologii badań w tym obszarze oraz realizację czterech ich edycji
 • Artur Nowak-Gocławski – za twórcze rozwinięcie konferencji etycznej KPF i stworzenie największego w Polsce projektu poświęconego etyce, odpowiedzialności i filozofii biznesu – NIENIEODPOWIEDZIALNI
 • Małgorzata Rothert – w uznaniu za znakomite, wieloletnie doświadczenia merytorycznej współpracy z Komisją Etyki KPF oraz zaangażowanie w promowanie samoregulacji jako pozytywnego sposobu na rozwiązywanie problemów, związanych z nierzetelnymi praktykami biznesowymi, stosowanymi wobec konsumentów
 • dr Krzysztof Grabowski – za pełne oddania, wysoce merytoryczne, wieloletnie wsparcie pracy Komisji Etyki, liderowanie w tworzeniu i aktualizacji wielu projektów Zasad Dobrych Praktyk oraz popularyzację modelu programu etycznego KPF wśród interesariuszy zewnętrznych i wewnętrznych KPF
 • Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów – za konsekwentnie realizowaną filozofię nadzoru merytorycznego nad rynkiem usług finansowych, w której Zasady Dobrych Praktyk (ZDP) stały się efektywnym narzędziem oceny praktyk biznesowych oraz wyznacznikiem dobrych obyczajów kupieckich, a także w uznaniu dla merytorycznego wsparcia w doskonaleniu samorządowego modelu nadzoru nad zgodnością praktyk biznesowych z ZDP.

Dotychczasowa faza funkcjonowania naszej organizacji została zakończona symbolicznie, bo poprzez wysłanie w górę balonów z dotychczasowym logo KPF przez otwarty dach Gdańskiego Teatru Szekspirowskiego.

– Po 20 latach, kiedy KPF to sprawnie działający mechanizm, nie rezygnujemy z energii, zaufania, woli wzajemnej współpracy i wysokich kompetencji. Nadal dobrze nam służą we wzmacnianiu naszej organizacji. Symbolizują to pnące się w górę linie w naszym nowym logo. Dziś możemy również śmiało powiedzieć, że pracując nad relacjami z naszymi interesariuszami – zarówno wewnętrznymi, jak i zewnętrznymi – zbudowaliśmy trwały związek. Związek między ludźmi, którym przyświeca ta sama idea i łączy wspólny cel – powiedział Andrzej Roter, Prezes Zarządu KPF. – Dlatego w kolejną dekadę wkraczamy jako Związek Przedsiębiorstw Finansowych w Polsce (ZPF)!

Wieczór obfitował w moc wrażeń i emocji. Gala została uświetniona koncertem lokalnego, ale znanego w skali ogólnopolskiej zespołu jazzowego, pod przewodnictwem Leszka Kułakowskiego.

Mamy nadzieję, że to spotkanie dostarczyło wszystkim wielu niezapomnianych wrażeń i było kolejnym krokiem do budowania płaszczyzny współpracy na rzecz rozwoju kapitału społecznego na rynku finansowym. Raz jeszcze serdecznie dziękujemy wszystkim za okazaną sympatię i przychylność oraz przekazane gratulacje i życzenia. Mamy nadzieję na dalszą współpracę, a także wspólne świętowanie kolejnych, równie udanych jubileuszy w przyszłości.