IV Kongres Sektora Fintech

IV Kongres Sektora Fintech

IV Kongres Sektora FinTech, który odbędzie się już jutro w Gdańsku, będzie okazją do spotkania przedstawicieli jednej z najbardziej dynamicznie rozwijających się branż na rynku finansowym i  otwartej dyskusji o najbardziej aktualnych kwestiach dotyczących perspektyw i kierunków rozwoju sektora FinTech.

Podczas tegorocznej edycji Kongresu  w gronie zaproszonych ekspertów i praktyków z branży FinTech oraz innych sektorów rynku finansowego będziemy chcieli zweryfikować jak ostatnie wydarzenia, w szczególności pandemia, wpłynęły na kondycję sektora i jaka może być jego przyszłość.

Agenda kongresu obejmuje szereg tematów, ważnych z punktu widzenia rynku i gospodarki. Porozmawiamy m.in. o:

  • zmianie sytuacji branży FinTech w czasie pandemii i prognozach dla tego sektora.
  • przyszłości branży crowdfundingu, w związku z planowanymi zmianami  w prawie
  • analityki rynkowej w kontekście danych alternatywnych,  w kontekście obowiązywania PSD2
  • finansowania działalności fintechowej

i wielu innych aktualnych w branży kwestiach. W gronie zaproszonych gości, m.in.:

  • Zbigniew Wiliński, Dyrektor Departamentu Innowacji Finansowych FinTech, oraz Jan Ziomek, Kierownik Departamentu Innowacji Finansowych FinTech, Komisja Nadzoru Finansowego
  • Dr hab. Bartłomiej Nita, prof. nadzw. UEW, Prorektor ds. Finansów i Rozwoju, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
  • Włodzimierz Kuc, Dyrektor Działu Instrumentów Zwrotnych, NCBiR
  • Maciej Bombol, Dyrektor Działu Rynku Pierwotnego, GPW

oraz przedstawiciele firm z branży FinTech i sektora finansów.

Więcej informacji i program Kongresu: PRZEJDŹ

Co o wydarzeniu mówią jego moderatorzy?

– Podstawą każdego biznesu jest pomysł i środki, które sfinansują jego realizację. Porozmawiamy o pieniądzach i różnych sposobach pozyskiwania finansowania: od ulg podatkowych poprzez gwarancje, kończąc na wparciu VC/PE. W trakcie dyskusji poszukamy odpowiedzi na pytanie jaka jest przyszłość sposobów finansowania firm i jakich nowych rozwiązań możemy się spodziewać w 2030.

Artur A. Trzebiński, Doradca ZPF

– Na Kongresie porozmawiamy m.in na temat danych aplikacyjnych oraz transakcyjnych – jako komplementarnych elementach analizy ryzyka. Wystąpienie to poruszać będzie zagadnienie wykorzystania danych transakcyjnych pochodzących z rachunków bankowych w scoringu kredytowym. Omówione zostanie klasyczne podejście do kwestii kwantyfikacji ryzyka kredytowego, tj. wykorzystanie modelu zbudowanego w oparciu o dane aplikacyjne. Szczególny nacisk położony zostanie na wskazanie obszarów, w których dane transakcyjne mogą stanowić wzbogacenie takiego modelu. Zaprezentowana zostanie ścieżka pracy z informacjami pochodzącymi z rachunków bankowych. Zobrazuje ona takie etapy, jak pozyskiwanie danych, ich anonimizacja, nadawanie transakcjom odpowiednich etykiet oraz tworzenie na ich podstawie zmiennych wyrażających ryzyko w sposób ilościowy. Zasadność wykorzystania danych transakcyjnych zostanie wykazana w oparciu o wartości miar opisujących skuteczność modeli.

Iga Sikorska, Analytics Consulting Lead, Experian
Piotr Podlewski, Data Scientist, Kontomatik