Kancelaria Prawna Lebek i Wspólnicy sp.k. dołączyła do Członków ZPF

Miło nam poinformować, że grono Członków Związku Przedsiębiorstw Finansowych w Polsce powiększyło się o Kancelarię Prawną Lebek i Wspólnicy, świadczącą wyspecjalizowane usługi prawne oparte na wiedzy i wieloletnim doświadczeniu multidyscyplinarnego zespołu. W swoich działaniach Kancelaria jest skoncentrowana na znajdowaniu bezpiecznych i skutecznych rozwiązań, z uwzględnieniem specyfiki regulacji prawnych charakterystycznych dla rynku, na którym działa Klient.

Dzięki zindywidualizowanemu podejściu usługi Kancelarii Prawnej Lebek i Wspólnicy wykonywane są z uwzględnieniem celów biznesowych Klienta, właściwej dla niego specyfiki działalności i kultury organizacyjnej.

Od początku działalności – obok obsługi prawnej – Kancelaria koncentruje się na świadczeniu skutecznej i bezpiecznej windykacji wierzytelności masowych. Zespół Kancelarii Prawnej Lebek i Wspólnicy  to wyspecjalizowani fachowcy, którzy są  gwarancją profesjonalizmu. Do Klientów Kancelarii należą największe podmioty sektora finansowego w Polsce. Założycielki –  Anna Agatowska i Marta Szczepańska, posiadają ponad 20-letnie doświadczenie w zarządzaniu procesami odzyskiwania należności masowych.

Windykacja spraw zleconych, ze względu na sformalizowaną formę, skalę podejmowanych działań i ich charakter, wymaga przede wszystkim odpowiedniej struktury organizacji oraz zaawansowanych rozwiązań technologicznych, dających gwarancję planowego wykonywania działań na dużą skalę oraz bezpieczeństwa i integralności przetwarzanych danych. Kancelaria Prawna Lebek i Wspólnicy nieustannie analizuje każdy proces, ulepszając jego elementy. Dzięki temu cieszą się zaufaniem swoich Klientów.

Wykonując usługi dla swoich Klientów, Kancelaria bierze pod uwagę wpływ decyzji biznesowych na środowisko naturalne, prawa człowieka i uczciwą konkurencję. Pomaga Klientom podnosić świadomość w zakresie szans i ryzyk związanych ze zrównoważonym rozwojem z prawnego punktu widzenia. Wspiera ich również w zakresie poszukiwania rozwiązań prawnych mających pozytywny wpływ na środowisko i ludzi.

„Stawiamy na uczestnictwo w przedsięwzięciach promujących etyczny biznes. Członkostwo w ZPF doskonale wpisuje się w politykę zrównoważonego rozwoju prowadzoną przez Kancelarię Lebek. Nasz udział w pracach ZPF to także szansa na kontakt z ekspertami i wymianę cennych doświadczeń z najważniejszymi graczami rynku finansowego w Polsce” – o dołączeniu do ZPF mówi Marta Szczepańska, Dyrektor Zarządzająca, Kancelaria Prawna Lebek i Wspólnicy sp. k.

Serdecznie witamy na pokładzie ZPF!