Kancelaria Radców Prawnych Ryszewski Szubierajski w gronie Członków Związku Przedsiębiorstw Finansowych

Kancelaria Radców Prawnych Ryszewski Szubierajski w gronie Członków Związku Przedsiębiorstw Finansowych

Kancelaria Radców Prawnych Ryszewski Szubierajski Sp. k. powstała bazując na doświadczeniu i praktyce założycieli  w roku 2012. Specjalizuje się w zarządzaniu wierzytelnościami, a także w obsłudze zakładów ubezpieczeń oraz szeroko pojętej obsłudze prawnej podmiotów gospodarczych. Odrębną formą działalności Kancelarii są   szkolenia prowadzone przez ekspertów z wielu dziedzin prawa i finansów.

– W intensywnym rozwoju kancelarii w równym stopniu akcenty kierowane były i są na wiedzę i kompetencje prawnicze, ale także na infrastrukturę IT i nowoczesne technologie bez których zarządzanie  wierzytelnościami – główny obszar działalności Kancelarii – byłoby niemożliwe. Przystąpienie do Związku Przedsiębiorstw Finansowych, pozwoli na wymianę wiedzy i doświadczenia a także współuczestnictwo w wydarzeniach branżowych organizowanych zarówno przez ZPF jak i przez Kancelarię – wyjaśnia Bogusław Gębarowski, Dyrektor ds. Rozwoju Kancelarii.

W tej chwili Kancelaria zatrudniająca ponad 50 osób, należy do najbardziej dynamicznie rozwijających się podmiotów w swojej branży.

– Wejście na platformę samorządową Kancelarii Radców Prawnych Ryszewski Szubierajski to nie tylko wzmocnienie siły naszej reprezentacji branżowej z obszaru zarządzania wierzytelnościami, ale wzmocnienie potencjału eksperckiego ZPF. Deklarowana skłonności do współdzielenia wiedzy i bogatych kompetencji Kancelarii z innymi interesariuszami wewnątrz naszej organizacji to ważna cecha Członków Związku i wyraz dojrzałości samorządowej, tak potrzebnej  do realizowania misji budowania kapitału społecznego na rynku finansowym, szczególnie w okresie koronakryzysu – podkreśla Andrzej Roter, Prezes Zarządu ZPF.