Kolejna instytucja pożyczkowa na platformie samorządowej

Kolejna instytucja pożyczkowa na platformie samorządowej

Z początkiem czerwca br. do grona firm FinTech, zrzeszonych w Konferencji Przedsiębiorstw Finansowych, dołączyła dynamicznie rozwijająca się spółka Yes Finance S.A., która jest właścicielem znaku towarowego banknot.pl.

Yes Finance S.A. już od blisko roku udziela pożyczek w formie linii pożyczkowej, budując sukcesywnie pozycję lidera w swojej kategorii. Z usług spółki korzystają zarówno osoby prywatne, ceniące sobie elastyczność i swobodę korzystania z dodatkowej gotówki, jak również osoby prowadzące działalność gospodarczą. Proces udzielania pożyczek odbywa się w Yes Finance S.A. całkowicie on-line.

Jako odpowiedzialny pożyczkodawca, Yes Finance S.A. przeprowadza rzetelną analizę wszystkich wniosków w oparciu o własne kryteria scoringowe, dane dostępne w Biurze Informacji Kredytowej (BIK) oraz Biurach Informacji Gospodarczej (KRD, ERIF, InfoMonitor) – mówi Jacek Tkaczyk, Członek Zarządu spółki. – Ponadto, dbając o długotrwałą współpracę z Klientami, firma oferuje unikalny produkt – Odnawialną Linię Pożyczkową, która doskonale dopasowuje się do potrzeb Klienta. Linia jest otwarta przez 4 miesiące, a miesięczna kwota do spłaty, podobnie jak w pożyczce ratalnej, jest na tyle dogodna, że nie obciąża miesięcznego budżetu Klienta.

Banknot.pl oferuje Klientom narzędzia do samodzielnego zarządzania wysokością środków dostępnych w linii. Przez cały czas trwania umowy Klient ma stały dostęp on-line do panelu obsługi swojej pożyczki i samodzielnie decyduje, z jakiej części środków w danej chwili chce skorzystać. Co więcej, Klient ponosi koszt tylko od tej kwoty, z której faktycznie skorzystał.

KPF reprezentuje cały zakres podmiotowy polskiego rynku instytucji pożyczkowych, działających w każdym z aktywnych dziś segmentów pożyczek niebankowych. Cieszymy się, że dołącza do nas kolejna firma działająca w oparciu o zdalne kanały sprzedaży. Jak pokazują systematycznie prowadzone przez KPF badania, już 29% pożyczek w Polsce udzielanych jest w ten sposób[1], stąd moje zadowolenie z faktu, iż dołącza na platformę samorządową KPF instytucja, korzystająca z bardzo obiecującego dla rozwoju tego sektora kanału dystrybucji – stwierdza Andrzej Roter, Dyrektor Generalny Konferencji Przedsiębiorstw Finansowych. – Jestem przekonany, że dołączając do KPF Yes Finance S.A. doceni możliwość prowadzenia wspólnie z liderami każdego z reprezentowanych przez KPF segmentów rynku instytucji pożyczkowych aktywności na rzecz budowania kapitału społecznego rynku finansowego, wnosząc do tego ważnego działania istotny wkład.

[1] Raport z badania ankietowego KPF “Sektor Instytucji Pożyczkowych w Polsce. Lata 20082015.”