Kolejne nowości w bankowości elektronicznej Nest Banku – Agregator finansów

Zgodnie z zapowiedziami Nest Bank udostępnia kolejno nowe funkcjonalności w bankowości elektronicznej. Niedawno bank zaprezentował zakładkę Moja Rodzina oraz dodał kilka nowości w module dla firm. Teraz przyszła kolej na moduł Moje Finanse, za pomocą którego klienci Nest Banku mogą mieć podgląd do salda, odbiorców oraz operacji wykonywanych na wszystkich posiadanych kontach – także tych w innych bankach. 

Już wkrótce wejdą w życie rozporządzenia zawarte w Dyrektywie PSD II. Dzięki nim stanie się możliwe zarządzanie wszystkimi kontami bankowymi za pomocą jednej aplikacji. Klienci zyskają wtedy możliwość zarówno kontrolowania stanu wszystkich swoich środków, zgromadzonych na kontach w różnych bankach, jak i wykonywania większości operacji bez przymusu logowania do każdego konta oddzielnie. Jednak stanie się to dopiero po 14 września 2019 roku. Już teraz Nest Bank udostępnił swoim klientom rozwiązanie, które docelowo będzie umożliwiało automatyczne importowanie danych i zarządzanie wszystkimi kontami bankowymi z poziomu jego aplikacji – moduł Moje Finanse.

Obecnie za pomocą modułu Moje Finanse klienci mają możliwość umieszczania informacji o wszystkich posiadanych rachunkach płatniczych prowadzonych w polskich złotych, poprzez import do bankowości internetowej Nest Banku plików PDF z historią lub wyciągiem rachunku prowadzonego w innym banku.

Wszystkie finanse w jednym miejscu

MOJE_FINANSE_04_JPG.JPG

Jeżeli użytkownik posiada konta w Nest Banku (konto indywidualne, konto prowadzone w ramach jednoosobowej działalności gospodarczej, konto oszczędnościowe) prowadzone w polskich złotych, to wszystkie informacje o nich wyświetlą się automatycznie w zakładce Moje Finanse. Natomiast rachunki, które klient posiada w innych bankach, muszą zostać dodane ręcznie. Wymaga to wcześniejszego wygenerowania pliku PDF z historią lub wyciągiem rachunku z bankowości internetowej banku, w którym prowadzone jest konto i wczytania go w module Moje Finanse po wybraniu akcji Dodaj konto. Po skutecznym zaimportowaniu pliku, użytkownikowi zostaną wyświetlone dodatkowe zakładki z informacją o rachunkach z banków, z których klient wczytał pobrany plik PDF.

Jakie funkcjonalności ma zakładka Moje Finanse?

Analiza finansów

MOJE_FINANSE_07_JPG.jpg

Klient Nest Banku ma możliwość przeprowadzenia analizy swoich finansów – wygenerowania tabeli zawierającej bilans wpływów i wydatków. Wystarczy, że wskaże konta oraz przedział czasowy, dla których chciałby przeprowadzić taką analizę. Dzięki temu zyska podgląd do pełnej, zagregowanej historii pokazującej wpływy i wydatki dla każdego wskazanego rachunku, w zdefiniowanym powyżej terminie.

Przeniesienie odbiorców zdefiniowanych

Na podstawie wgranego do Moich Finansów pliku PDF z historią lub wyciągiem rachunku z innego banku, Nest Bank dokonuje analizy odbiorców przelewów realizowanych przez klienta. Dzięki temu klient otrzymuje propozycje automatycznego przeniesienia odbiorców. Klient samodzielnie decyduje, których odbiorców chciałby przenieść, ma również możliwość dokonania edycji ich danych.Operacja przeniesienia odbiorców wymaga autoryzacji kodem jednorazowym, zgodnie ze sposobem autoryzacji ustawionym przez użytkownika (kod SMS lub autoryzacja mobilna). Po autoryzacji, odbiorcy zostaną zapisani w bazie odbiorców klienta jako odbiorcy niezaufani i będzie można wykorzystać ich dane podczas zlecania kolejnych operacji w bankowości internetowej lub aplikacji mobilnej Nest Banku.

Przenoszenie środków

MOJE_FINANSE_16_JPG.jpg

W ramach modułu Moje Finanse klienci mają także możliwość przeniesienia środków z rachunku prowadzonego w innym banku na wybrany przez nich rachunek w Nest Banku.  W celu usprawnienia procesu przenoszenia środków, udostępniliśmy klientom możliwość szybkiego przelewu na konto w Nest Banku. Dzięki temu klient może zrealizować taką płatność nawet w 15 minut. Funkcjonalność ta została udostępniona dla banków współpracujących z pośrednikiem szybkich płatności i pozwala na  przeniesienie środków w ten sposób tylko raz dla wybranego banku. Jeżeli klient w przyszłości chciałby dodatkowo przenieść środki z rachunku prowadzonego w innym banku, a już raz z funkcjonalności szybkich płatności skorzystał lub jeżeli bank zewnętrzny nie współpracuje z pośrednikiem płatności, wówczas może wykonać taki przelew samodzielnie.

Odświeżanie danych konta

MOJE_FINANSE_18_JPG.JPG

Dane z rachunków w innych bankach, które klient dodał do swojej zakładki Moje Finanse, mogą być odświeżone w każdym momencie, bez utraty wcześniej zaimportowanych informacji. W szczegółach konta użytkownik znajdzie informacje, kiedy miało miejsce ostatnie odświeżenie danych i jeżeli uzna, że dane konta zewnętrznego należy już zaktualizować, będzie mógł to zrobić poprzez wgranie pliku PDF z nowym wyciągiem lub historią pobranego z bankowości internetowej innego banku. Po pozytywnie zakończonym procesie importu danych, konto zostanie odświeżone o dodatkowe informacje o koncie prowadzonym w innym banku.