Kolejne podmioty z zasadami dobrych praktyk KPF

Kolejne podmioty z zasadami dobrych praktyk KPF

Rynek pożyczkowy w Polsce znajduje się obecnie w dojrzałej fazie rozwoju, między innymi dzięki samoregulacji kształtującej standardy praktyk biznesowych podmiotów działających na tym rynku. Potwierdzeniem etycznego działania instytucji finansowej jest m.in. przynależność do Konferencji Przedsiębiorstw Finansowych, związana z przyjęciem wspólnych zasad dobrych praktyk, poddaniem się orzeczeniom Komisji Etyki i obowiązkowi przeprowadzania raz w roku audytu etycznego. Tę formę samoregulacji za wartościową uznały firmy BizOn Capital Sp. z o.o. oraz Monument Fund S.A., które w ostatnim czasie stały się członkami KPF.

BizOn Capital Sp. z o.o. to fundusz pożyczkowy typu FinTech, sprzedający swoje produkty głównie poprzez Internet. Firma współpracuje z podmiotami z sektora MLM (marketingu sieciowego) oraz z liderami struktur w ramach własnego programu partnerskiego, przygotowując dedykowane rozwiązania finansowe dla ich liderów i menedżerów. Finansuje zarówno obrót, jak i zakupy inwestycyjne, udziela pożyczek konsumenckich jak i na działalność gospodarczą. Do oceny wiarygodności klienta wykorzystuje innowacyjną metodę, opartą na tradycyjnych narzędziach oraz kapitale społecznym zgromadzony w strukturach MLM.

Monument Fund S.A. jest spółką zapewniającą środki kapitałowe dla przedsiębiorców poprzez finansowanie zabezpieczone na nieruchomościach, także tych o charakterze przemysłowym, czy działkach inwestycyjnych oraz nieruchomościach niestandardowych (a w przypadku takiej potrzeby istnieje możliwość łączenia kilku rodzajów nieruchomości).

Dołączenie do KPF kolejnych instytucji pożyczkowych, reprezentujących zróżnicowane segmenty tego sektora usług finansowych można uznać za potwierdzenie wysokiej i rosnącej świadomości potrzeby integrowania się środowiska wokół wspólnych wartości i prowadzenia wspólnych działań na rzecz jego zrównoważonego rozwoju – stwierdził Andrzej Roter, Prezes Zarządu KPF. – To, że coraz więcej firm dołącza do naszej platformy samorządowej, ze świadomością konieczności wypełniania szeregu wytycznych z zakresu etycznego prowadzenia działalności, przekłada się na zwiększenie bezpieczeństwa klientów, a w konsekwencji na wzrost zaufania do całej branży usług finansowych.