Kolejny krok na drodze do zrównoważonego rynku finansów konsumenckich we współpracy z interesariuszami

Kolejny krok na drodze do zrównoważonego rynku finansów konsumenckich we współpracy z interesariuszami

W dniu 17 stycznia 2020 roku odbyło się kolejne spotkanie przedstawicieli Stowarzyszenia AQUILA i Związku Przedsiębiorstw Finansowych w Polsce, tym razem poświęcone praktycznym aspektom współpracy między organizacjami. Spotkanie było kontynuacją działań podjętych jeszcze w ubiegłym roku, mających na celu wymianę doświadczeń w obszarze aktywności obu organizacji, związanych z funkcjonowaniem rynku usług finansowych, kierowanych do konsumentów oraz określeniu potencjalnych obszarów współpracy.

W styczniowych rozmowach uczestniczyła Małgorzata Miś, Prezes Stowarzyszenia AQUILA, natomiast ZPF reprezentował dr Dominik Stanny, Rzecznik Etyki. Podczas spotkania uzgodniono przeprowadzenie przez Rzecznika i Komisję Etyki ZPF działań edukacyjnych i informacyjnych skierowanych do pracowników Stowarzyszenia AQUILA. Omawiano również inne formy współpracy obu organizacji, przede wszystkim przy monitorowaniu praktyk biznesowych na rynku finansów konsumenckich, w celu wspierania pożądanych postaw etycznych. Podkreślenia wymaga fakt, że planowana współpraca AQUILI i ZPF w tym obszarze odbywa się przy pełnej akceptacji UOKIK, dla którego Stowarzyszenie realizuje szereg projektów z zakresu ochrony praw konsumenta.

– Relacjonowane spotkanie kolejny krok na drodze do – mam nadzieję – długofalowej i wartościowej  dla wielu interesariuszy współpracy między ZPF a AQUILA. Niezmiernie cieszy mnie również, że zbudowany przez ZPF, wiarygodny program etyczny, jest szeroko rozpoznawany i doceniany przez instytucje publiczne i stowarzyszenia, zajmujące się ochroną konsumenta – podsumował dr Dominik Stanny, Rzecznik Etyki ZPF.