Komisja Stała KPF ds. FinTech powołana

Komisja Stała KPF ds. FinTech powołana

Zmienność obowiązujących przepisów prawa, a w niektórych przypadkach wprost przeciwnie – brak regulacji, powodują bariery dla rozwoju działalności podmiotów wdrażających nowoczesne rozwiązania technologiczne w obszarze usług finansowych. Z uwagi na coraz większą liczbę podmiotów z sektora FinTech, zrzeszonych w Konferencji Przedsiębiorstw Finansowych, organizacja ta postanowiła powołać Komisję Stałą ds. Sektora FinTech.

W skład Komisji weszli: Jacek Wiśniewski (Squire Patton Boggs Święcicki Krześniak sp.k.), Tomasz Ostrowski (ERIF BIG S.A.), Paweł Mazur (Grupa ANG), Piotr Strzelecki (Finansowo sp. z o. o.), Mateusz Pikosz (Finalyse sp. z o. o.), Krzysztof Maćkowiak (Everest Finanse S.A.), Sylwia Ambroziak (Cross Loan sp. z o. o.), Marcin Kamiński (Mikrokasa S.A.), Radosław Broniarek (ID Finance Poland sp. z o. o.), Marcin Borowiecki (Wonga.pl sp. z o. o.), Mariusz Zabrocki (iwoca) oraz Magdalena Marciniak (TU Europa S.A.).

W związku z rozwojem sektora FinTech w Polsce należało dokonać weryfikacji, czy obecne ustawodawstwo sprzyja, czy wręcz przeciwnie stanowi barierę do rozwoju nowoczesnych technologii finansowych. W pierwszej kolejności skupiliśmy się więc na stworzeniu listy barier regulacyjno–nadzorczych, które stanowią utrudnienie dla rozwoju innowacji finansowych w Polsce. Lista 18 merytorycznych przeszkód, zidentyfikowanych przez Komisję, została następnie przekazana w formie jednolitego stanowiska przez Konferencję Przedsiębiorstw Finansowych do Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego, koordynującego prace specjalnego Zespołu roboczego KNF ds. rozwoju innowacji finansowych (FinTech) – informuje mec. Marcin Czugan, Wiceprezes Zarządu KPF, nadzorujący prace nowo powołanej Komisji.

Do dalszych zadań, stojących przed Członkami Komisji Stałej KPF ds. Sektora FinTech, należeć będzie m.in. proaktywne działanie poprzez inicjowanie propozycji legislacyjnych oraz wspieranie dalszych prac Zespołu roboczego Komisji Nadzoru Finansowego ds. rozwoju innowacji Finansowych (FinTech), do którego Konferencja Przedsiębiorstw Finansowych została zaproszona.

Rozwiązania oferowane przez polskich uczestników branży FinTech cieszą dużym zainteresowaniem zarówno polskich, jak i zagranicznych inwestorów, w tym banków. Utrzymanie tej atrakcyjności, budowanie pozytywnego wizerunku jako sektora, którego rozwój pozytywnie wpływa na rozwój biznesów również w innych sektorach, a także zwiększanie zaufania wciąż rosnącej grupy użytkowników nowych i zaawansowanych technologii, będą w najbliższym czasie stanowić największe wyzwanie dla sektora.

Zagadnienia związane z branżą FinTech oraz stojącymi przed nią wyzwaniami będą tematem przewodnim prelekcji oraz dyskusji panelowych podczas I Kongresu Sektora FinTech, który odbędzie się 28 marca 2017 r. Kongres organizowany jest przez Konferencję Przedsiębiorstw Finansowych, a partnerem merytorycznym wydarzenia jest firma doradcza EY.