Kompendium wiedzy o europejskich kodeksach etycznego postępowania

Kompendium wiedzy o europejskich kodeksach etycznego postępowania

EUROFINAS (European Federation of Finance House Associations) – organizacja reprezentująca instytucje związane z udzielaniem kredytów konsumenckich na forum europejskim, wydała kolejną edycję publikacji „National Codes of Conduct for consumer lending”. Broszura opisuje kodeksy postępowania firm świadczących usługi dla konsumentów rynku usług finansowych, przyjęte przez organizacje należące do EUROFINAS, w tym Zasady Dobrych Praktyk, obowiązujące Członków Konferencji Przedsiębiorstw Finansowych w Polsce.

Opisane w publikacji kodeksy postępowania opisują oczekiwane standardy praktyk biznesowych, do stosowania których zobowiązują się firmy będące członkami krajowych stowarzyszeń firm, działających na europejskim rynku consumer finance. Standardy te są zwykle bardziej rygorystyczne niż obowiązujące w poszczególnych krajach przepisy prawne, regulujące tamtejsze rynki. Tym samym, dla stosujących je instytucji stanowią one swoisty przewodnik w zakresie budowania trwałych, długoterminowych relacji z klientami.

Ścisłe przestrzeganie kodeksów etycznego postępowania przez instytucje z sektora kredytów konsumenckich jest dowodem zaangażowania branży w zapewnienie bezpiecznych, chroniących klienta praktyk kredytowych, mającym wpływ na rozwój całego rynku kredytowego – podkreśla Alain Van Groenendael przewodniczący EUROFINAS.

Wśród przedstawionych w broszurze kodeksów znaleźć można Zasady Dobrych Praktyk, do przestrzegania których zobowiązani są na mocy statutu Członkowie KPF. Księga pierwsza zawiera zasady ogólne, które obowiązują wszystkie firmy należące do KPF. Kolejne księgi ZDP są dedykowane poszczególnym sektorom rynku usług finansowych, reprezentowanym w KPF i zawierają zasady odpowiadające specyficyfice ich działalności.

Jak pokazuje praktyka, nawet najlepszy zbiór zasad nie będzie jednak skuteczny, jeżeli jego stosowanie nie jest monitorowane przez niezależny organ. Tak rozumiany warunek skuteczności, ale i odpowiedzialności samorządu przedsiębiorców za jakość praktyk biznesowych, jest spełniany w gronie samorządowym naszej organizacji poprzez funkcjonowanie Komisji Etyki i budowanie przez Komisję partnerskich relacji z podmiotami, chroniącymi prawa konsumenta – stwierdził Andrzej Roter, Prezes Zarządu KPF.

Publikacja (w języku angielskim), dostępna jest TUTAJ. Wszystkie przedstawione w niej kodeksy dostępne są również na stronach poszczególnych organizacji – członków EUROFINAS. Więcej informacji można uzyskać bezpośrednio u przedstawicieli poszczególnych stowarzyszeń.