Konferencja Business Intelligence w instytucjach finansowych

13/01/2014

Konferencja Przedsiębiorstw Finansowych w Polsce objęła Patronatem Honorowym Konferencję Business Intelligence w instytucjach finansowych, która odbędzie się dnia 18.02.2014 w Warszawie

Czym jest Business Intelligence? Podczas konferencji uczestnicy dowiedzą się jaką rolę odgrywa BI w nowoczesnym modelu zarządzania, jaki wpływ ma na przewidywanie przyszłych trendów, ulepszanie oferty, jakie miejsce w tym wszystkim zajmuje Big Data?

Zostaną również zaprezentowane najlepsze praktyki w zakresie analityki biznesowej w instytucjach finansowych.

Podczas konferencji prelekcje wygłoszą:

Józef Sać, Menedżer ds Rozwoju Hurtowni Danych, Bank Zachodni WBK S.A.
Hurtownia Danych w praktyce – analiza przypadku na przykładzie prowadzonego projektu w Banku Zachodnim WBK
Marek Nowak, Kierownik Wydziału Utrzymania Systemów CRM i Ryzyka Kredytowego, Bank BGŻ
Jacek Stułka, Koordynator Obszaru Biznesowego CRM, Bank BGŻ
Technologie IT jako nośnik współpracy obszarów ryzyka i sprzedaży w banku

Marcin Szymański, Menadżer Zespołu Rozwoju Systemów Zarządczych, Nordea Polska TUnŻ
DWH/BI w czasach kryzysu
Tematyka konferencji:
• gromadzenie i integracja danych – hurtownie danych
• zarządzanie danymi i ich jakością
• infrastruktura analityczna – narzędzia do zaawansowanej analityki (OLAP, analizy Ad-hoc, Data Mining – eksploracja danych, planowanie strategiczne i operacyjne, dystrybucja informacji, raportów i analiz)
• narzędzia do zarządzania wydajnością finansową (Performance Management) (planowanie, budżetowanie, prognozowanie, analiza finansowa, strategiczna karta wyników)
• dynamika wdrożenia BI i otrzymywanych efektów
• BIG DATA – nowe możliwości analizy danych
• OLAP – odległe dzieje?
• integracja z innymi systemami
• najlepsze praktyki

Organizator zaprasza do bezpłatnego udziału:
• kadrę podejmującą decyzje strategiczne w firmie:
– dyrektorów finansowych,
– menadżerów Business Intelligence,
– dyrektorów i kierowników IT,
– kierowników projektów, architektów i specjalistów, administratorów hurtowni danych, architektów aplikacji
– osoby odpowiedzialne za rozwój firmy.

Więcej informacji: Konferencja