Konferencja CSR Financial Day 2017 – 05.04.2017

Konferencja CSR Financial Day 2017 – 05.04.2017

CSR Financial Day 2017. Społeczna odpowiedzialność instytucji finansowych jest drugą edycją konferencji naukowej poświęconej równocześnie praktyce funkcjonowania CSR w instytucjach bankowych, pośrednictwa finansowego i doradztwa finansowego. Organizatorem konferencji jest Studenckie Koło Naukowe Bankowości i Pośrednictwa Finansowego, działające przy Katedrze Pieniądza i Bankowości w Poznaniu. Konferencja odbędzie się w Poznaniu w Uniwersytecie Ekonomicznym w dniu 5 kwietnia 2017 r. od godziny 9.00 w sali 111A. Patronat honorowy nad konferencją objął Rektor UEP prof. dr hab. Maciej Żukowski, a patronat merytoryczny – Konferencja Przedsiębiorstw Finansowych w Polsce, Związek Firm Doradztwa Finansowego, Europejska Federacja Doradców Finansowych EFFP Polska, Europejska Akademia Planowania Finansowego, Związek Maklerów i Doradców, Polska Izba Pośredników Ubezpieczeniowych i Finansowych, Związek Firm Pożyczkowych, Związek Banków Polskich i Fundacja na rzecz Standardów Doradztwa Finansowego EFPA Polska oraz nienieodpowiedzialni.pl.

Konferencja podzielona jest na 3 moderowane panele dyskusyjne

  1. Rola Komisji Etyki w podnoszeniu poziomu praktyk społecznie odpowiedzialnych w instytucjach finansowych,
  2. Fin-tech a społeczna odpowiedzialność instytucji finansowych,
  3. Raportowanie społeczne w instytucjach finansowych.

Celem pierwszego panelu poświęconego komisjom etyki działającym przy organizacjach samorządowych zrzeszających banki, pośredników finansowych i doradców finansowych jest określenie jakie są kompetencje komisji etyki, tryb ich pracy oraz wyboru członków oraz wskazanie ich roli w podnoszeniu poziomu praktyk społecznie odpowiedzialnych w instytucjach finansowych.

W drugim panelu konferencji uwaga zostanie skupiona się na nowoczesnych technologiach w finansach (fin-tech) oraz przejawów i możliwości realizacji przez przedsiębiorstwa działające w branży financial technology społecznej odpowiedzialności biznesu. W panelu udział wezmą przedstawiciel sektora spółek pożyczkowych działających w segmencie internetowym, prezes zarządu Fintech Poland, współautor raportu na ten temat oraz profesor uniwersytecki specjalizujący się w problematyce nowoczesnych technologii.

Trzeci panel dotyczy raportowanie społecznego w instytucjach finansowych – bankach i instytucjach pośrednictwa finansowego, które jest elementem szerszego raportowanie danych niefinansowych – obowiązek w tym zakresie od 1 stycznia 2017 r. dotyczy tzw. jednostek zainteresowania publicznego, w tym banków. W panelu zostaną określone korzyści instytucji finansowych z raportowania odpowiedzialności społecznej oraz standardy w tym zakresie, a także podjęta zostanie próba odpowiedzi na pytanie, w jakim kierunku raportowanie danych niefinansowych, w tym w zakresie CSR będzie zmierzać w przyszłości.

Goście zaproszeni do uczestnictwa w 3 panelach dyskusyjnych reprezentują KPF, ZBP, Europejską Federację Doradców Finansowych EFFP Polska, Związek Firm Pożyczkowych, Fundację na rzecz Standardów Doradztwa Finansowego EFPA Polska, Fundację Fintech Poland, banki komercyjne, spółkę doradztwa i pośrednictwa finansowego oraz uczelnie wyższe.

Sponsorami konferencji są Dom Finansowy QS i Dom Kredytowy Notus.

Wstęp na konferencję jest bezpłatny. Zapisy poprzez stronę wydarzenia na Facebook: https://www.facebook.com/events/1342213289182249/?fref=ts

Link do strony konferencji: http://ue.poznan.pl/pl/konferencja-csr-financial-day-2016,a44493.html

Informacji o konferencji udziela:

Dr hab. Krzysztof Waliszewski

Katedra Pieniądza i Bankowości

e-mail: krzysztof.waliszewski@ue.poznan.pl