Konferencja: „Etyka biznesu – stan obecny i wyzwania na przyszłość”

Konferencja: „Etyka biznesu – stan obecny i wyzwania na przyszłość”

„Etyka biznesu – stan obecny i wyzwania na przyszłość” –  to temat przewodni konferencji poświęconej problematyce etyki biznesu, która odbędzie się 18 października 2017 r. w Ministerstwie Rozwoju. Uczestnikiem jednego z paneli dyskusyjnych, poświęconego roli organizacji branżowych w wyznaczaniu i egzekwowaniu etycznych postaw przedsiębiorstw, będzie Andrzej Roter, Prezes Zarządu KPF .

Kwestia etyki biznesu jest obecnie jednym z kluczowych elementów, pozwalających na osiągnięcie sukcesu każdego przedsiębiorstwa. Przestrzeganie zasad etycznych dotyczy nie tylko pracodawcy, ale również pracowników, klientów, dostawców i innych interesariuszy. Konferencja „Etyka biznesu – stan obecny i wyzwania na przyszłość” stanowić będzie doskonałą okazję do dyskusji nad obecnym stanem etyki w biznesie, ale też nad przyszłymi etycznymi wyzwaniami. Omówiona zostanie również rola organizacji branżowych w wyznaczaniu i egzekwowaniu etycznych postaw przedsiębiorstw.

Uczestnicy konferencji będą mogli zapoznać się również z rezultatami prac Grupy roboczej ds. etyki i standardów odpowiedzialnego prowadzenia biznesu, działającej  w ramach Zespołu do spraw Zrównoważonego Rozwoju i Społecznej Odpowiedzialności Przedsiębiorstw, organu pomocniczego Ministra Rozwoju i Finansów. W prace grupy zaangażowani są także przedstawiciele Konferencji Przedsiębiorstw Finansowych.

Do udziału w konferencji organizatorzy zapraszają przedstawicieli biznesu i ekspertów, którzy są odpowiedzialni za wdrażanie bądź rozwój kultury etycznej, zarządzających organizacjami branżowymi oraz wszystkich osób zainteresowanych tematem etyki w biznesie. Aby wziąć udział w wydarzeniu, należy wypełnić formularz rejestracyjny najpóźniej do 12 października 2017 r.:
https://www.mr.gov.pl/strony/rejestracja-na-konferencje-etyka-biznesu-stan-obecny-i-wyzwania-na-przyszlosc/

Uwaga! Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc w sali konferencyjnej decydować będzie kolejność zgłoszeń.