Konferencja “Informatyzacja sądowego postępowania egzekucyjnego. Stan aktualny. Perspektywy rozwoju”

22/10/2014

W dniu 24 października 2014 r. w Warszawie odbyła się organizowana przez Ośrodek Naukowo-Szkoleniowy przy Krajowej Radzie Komorniczej Ogólnopolska Konferencja Naukowa pod patronatem Ministra Sprawiedliwości „Informatyzacja sądowego postępowania egzekucyjnego. Stan aktualny. Perspektywy rozwoju.”

W części otwierającej Konferencję wraz z Wojciechem Hajdukiem – Podsekretarzem Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości, Rafałem Fronczkiem – Prezesem Krajowej Rady Komorniczej w Warszawie wystąpił Marcin Czugan, Radca Prawny, Dyrektor Departamentu Prawno – Legislacyjnego.

Agenda spotkania – agenda