Konferencja naukowa „Crowdfunding – 4.0 – kierunki rozwoju i wyzwania przyszłości” w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie.

Konferencja naukowa „Crowdfunding – 4.0 – kierunki rozwoju i wyzwania przyszłości” w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie.

Serdecznie zapraszamy do udziału w konferencji naukowej pt. „Crowdfunding – 4.0 – kierunki rozwoju i wyzwania przyszłości”, która odbędzie się 18 listopada 2022 roku w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. ZPF jest Partnerem Honorowym tego wydarzenia.

Celem Konferencji jest połączenie nauki i biznesu w oparciu o crowd wisdom. Konferencja ma być przestrzenią, w której spotkają się inwestorzy, naukowcy, przedstawiciele platform i reprezentanci spółek, start-upów, którzy skorzystali lub planują skorzystać z crowdfundingu.

W programie zaplanowano wystąpienia przedstawicieli świata nauki, którzy zaprezentują swoje badania dot. crowdfundingu, sesję success story – podczas której wybrane spółki opowiedzą o swoich doświadczeniach, sesję dla crowdfundingu donacyjnego, oraz dyskusje przedstawicieli platform i instytucji finansowych. Wspólnie zastanowimy się nad wyzwaniami crowdfundingu w Polsce oraz wskażemy nowe kierunki rozwoju tej formy finansowania.

Konferencja jest organizowana przez Kolegium Gospodarki Światowej Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie przy współpracy z Uniwersytetem Ekonomicznym we Wrocławiu i Politechniką Warszawską.

Z ramienia ZPF w Konferencji wezmą udział: Marcin Czugan, Prezes ZPF oraz dr Artur A. Trzebiński, Doradca ds. ekonomicznych ZPF, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu. Prezes Marcin Czugan przedstawi prezentację o przyszłości crowdfundingu w Polsce oraz poprowadzi jeden z paneli dyskusyjnych a dr Artur A Trzebiński przedstawi raport o crowdfundingu donacyjnym i sponsorskim w Polsce (wspólne dzieło ZPF, Zrzutki i Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu).

Źródło: https://bit.ly/3FJQ2ON