Konferencja nt. Społecznej Odpowiedzialności Nauki, 16 listopada 2017

Konferencja nt. Społecznej Odpowiedzialności Nauki, 16 listopada 2017

Zapraszamy do udziału w konferencji pt. Społeczna Odpowiedzialność Nauki – wyzwania dla środowiska akademickiego i biznesu, która odbędzie się 16 listopada 2017 r., godz. 9.00-15.30 w Sali im. G. Gęsickiej w Ministerstwie Rozwoju (wejście od ulicy Wspólnej 2/4).

Współorganizatorami konferencji są: Ministerstwo Rozwoju, Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Akademia Leona Koźmińskiego, Konferencja Przedsiębiorstw Finansowych w Polsce, Forum Odpowiedzialnego Biznesu oraz Szkoła Główna Handlowa w Warszawie.

Podczas konferencji zostaną ogłoszone wyniki i wręczone nagrody Laureatom XII edycji Konkursu Verba Veritatis na najlepsze prace licencjackie, magisterskie i doktorskie z zakresu etyki biznesu i CSR, w tym nagrody Ministra Rozwoju i Finansów.

Z uwagi na fakt, iż temat społecznej odpowiedzialności nauki jest jednym z ważnych elementów Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju w ramach konferencji planowana jest dyskusja nt. oczekiwań biznesu wobec polskiej nauki, oczekiwań nauki wobec środowiska biznesowego, a także podpisanie przez przedstawicieli środowiska naukowego Deklaracji Społecznej Odpowiedzialności Uczelni.

Aby wziąć udział w wydarzeniu prosimy o zarejestrowanie się poprzez formularz rejestracyjny najpóźniej do dnia 10 listopada 2017 r. Link do rejestracji [przejdź].

Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc w sali konferencyjnej decydować będzie kolejność zgłoszeń.

Zachęcamy do udziału w wydarzeniu!

Program konferencji (PDF 71 KB)