Konferencja prasowa: Przyszłość odwróconej hipoteki w Polsce (23.10.2012)

Konferencja prasowa: Przyszłość odwróconej hipoteki w Polsce (23.10.2012)

W dniu 23 października 2012 roku odbyła się konferencja prasowa, dotycząca przyszłości odwróconej hipoteki w Polsce, organizowana przez Konferencję Przedsiębiorstw Finansowych.

Spotkanie było unikalną okazją do zapoznania się z opiniami ekspertów na temat tego sektora. Związane było m.in. z trwającymi wówczas pracami nad ustawą o odwróconej hipotece, jak i zwiększającą się potrzebą rozwoju usług wspierających seniorów. Głos w tej sprawie zabrali przedstawiciele Konferencji Przedsiębiorstw Finansowych w Polsce, zewnętrzni eksperci oraz reprezentanci największych funduszy hipotecznych w naszym kraju.

Przebieg spotkania:

1. Rozpoczęcie konferencji – Dyrektor Generalny KPF, Andrzej Roter,
2. Przykłady uregulowań i funkcjonowania odwróconej hipoteki w innych krajach – dr Barbara Więckowska, Szkoła Główna Handlowa
3. „Założenia do ustawy regulującej instytucję tzw. renty dożywotniej w zamian za przeniesienie własności nieruchomości” – Prawnik KPF, Marcin Czugan,
4. Dobre praktyki w zakresie odwróconej hipoteki stosowane w Polsce – Prawnik KPF, Marcin Czugan,
5. Uwarunkowania prawne umów stosowanych w prawie polskim dot. renty dożywotniej i umowy dożywocia – notariusz, Jerzy Olszewski,
6. Podsumowanie –Dyrektor Generalny KPF, Andrzej Roter,
7. Pytania i odpowiedzi.
Konferencja odbyła się w dniu 23.10.2012 roku w godzinach 11.00 – 13.00 w Centrum Konferencyjnym Zielna w sali Europa, przy ulicy Zielnej 37 w Warszawie.

 


 

MATERIAŁY:

Informacja prasowa: Przyszłość odwróconej hipoteki w Polsce. Czy potrzebne są nowe regulacje?