Konferencja prasowa: Rynek firm pożyczkowych w Polsce (13.09.2012)

Konferencja prasowa: Rynek firm pożyczkowych w Polsce (13.09.2012)

W dniu 13 września 2012 roku w Warszawie odbyła się prezentacja pierwszego raportu sektora firm pożyczkowych: Rynek firm pożyczkowych w Polsce – charakterystyka sektora i profilu klienta.

Raport Rynek firm pożyczkowych w Polsce – charakterystyka sektora i profilu klienta:

• jest pierwszym w Polsce całościowym, analitycznym opracowaniem na temat rynku firm pożyczkowych
• przedstawia skalę tego segmentu rynku oraz jego wpływu na poziom zadłużenia gospodarstw domowych
• zawiera analizę porównawczą z segmentem bankowym i nieformalnym, czyli dotyczącym pożyczek udzielanych przez osoby prywatne
• prezentuje charakterystykę pożyczkobiorców – ich potrzeb, skali całościowego zadłużenia oraz poziomów zadłużenia w poszczególnych segmentach rynku.

Gospodarzami spotkania byli Andrzej Roter, Dyrektor Konferencji Przedsiębiorstw Finansowych w Polsce, dr Piotr Białowolski (SGH), autor raportu oraz dr Jacek Adamski, Zastępca Dyrektora Generalnego PKPP Lewiatan.

 


Materiały z Konferencji Prasowej:

Informacja Prasowa


 

Kontakt w sprawie pełnej wersji raportu:

Izabela Skajewska
iskajewska@zpf.pl
tel. 58 302 92 05