Konferencja prasowa: Skutki maksymalnego oprocentowania / Sektor firm pożyczkowych w Polsce

Konferencja prasowa: Skutki maksymalnego oprocentowania / Sektor firm pożyczkowych w Polsce

W dniu 22 maja 2013 roku odbędzie się konferencja prasowa KPF, poświęcona tematyce maksymalnego oprocentowania oraz sektorowi firm pożyczkowych.

Podczas konferencji poruszone zostaną trzy tematy:

Regulacja maksymalnego oprocentowania, dr Piotr Białowolski, SGH
(prezentacja raportu wykonanego w Centrum Badań Demograficzno-Społecznych i Rynkowych SGH „Skutki maksymalnego oprocentowania – wpływ na polski rynek finansowy”)
Przesłanki wprowadzenia regulacji, przewidywane skutki i zagrożenia dla rynku usług finansowych, specyfika rynku kredytów/pożyczek w obliczu regulacji ceny maksymalnej, doświadczenia zagraniczne, perspektywy i rekomendacje.

Sektor firm pożyczkowych w Polsce, Andrzej Roter, Dyrektor Generalny KPF
(prezentacja raportu wykonanego przez KPF w oparciu o przeprowadzone badanie)
Wartość i ilość udzielonych pożyczek, liczba klientów, rysujące się tendencje, utrata udziałów w rynku przez dotychczasowego lidera i powody zmiany jego strategii rynkowej, nowa nisza i kierunek rozwoju rynku pożyczkowego, dynamicznie rosnąca konkurencja i początek walki cenowej o klienta, boom w segmencie małych pożyczek.

Doświadczenia zagraniczne w zakresie limitowania kosztu kredytu, dr Mirosław A. Bieszki, Doradca Ekonomiczny KPF
Kto wywołuje temat limitu i co chce osiągnąć? Analiza doświadczeń Wielkiej Brytanii i Danii w zakresie regulacji kosztu kredytu, główne wnioski z raportu przygotowanego na zlecenie rządu brytyjskiego przez University of Bristol, opisującego możliwe, negatywne skutki wprowadzenia limitu całkowitego kosztu kredytu dla rynku finansowego. Sytuacja w Polsce i krytyczna ocena propozycji regulacji.

Materiały konferencyjne (prezentacje) do pobrania: POBIERZ

KONTAKT

badania@zpf.pl