Konferencja „Przedsiębiorczość, Etyka, Odpowiedzialność” – 7 grudnia 2017

Konferencja „Przedsiębiorczość, Etyka, Odpowiedzialność” – 7 grudnia 2017

Konferencja

PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ – ETYKA – ODPOWIEDZIALNOŚĆ

Ciągłe doskonalenie?

 organizowana przez Katedrę Przedsiębiorczości i Etyki w Biznesie

7 grudnia (czwartek) 2017

Zapraszamy do udziału w konferencji „Przedsiębiorczość, Etyka, Odpowiedzialność” organizowanej przez Centrum Etyki Biznesu (CEBI) i Katedrę Etyki Biznesu ALK. Konferencja odbędzie się pod patronatem Komisji Etyki KPF oraz Komisja Etyki Bankowej przy ZBP.

Konferencja ma na celu zwrócenie uwagi na etyczny wymiar przedsiębiorczości oraz odpowiedzialności za oferowane innowacje. Na tym forum przedstawione zostaną wyniki badań oraz doświadczenia praktyków przedsiębiorczości. Zwrócona zostanie uwaga na doświadczenia negatywne i konsekwencje lekceważenia kontekstu aksjologicznego przedsiębiorczości.

Zakres tematyczny konferencji:

 • wyzwania etyczne w różnych fazach rozwoju przedsiębiorstwa;
 • czym jest „kręgosłup” moralny przedsiębiorstwa;
 • problem „brudnego biznesu” czyli przedsiębiorczości uprawianej w złej wierze;
 • innowacje a odpowiedzialność – problem etycznej samokontroli;
 • etyczne przywództwo – czy to możliwe?
 • etyka w strategii firmy, czy tylko na www?
 • społecznie i etycznie odpowiedzialne start-upy.

W czasie konferencji głos zabiorą:

 • prof. Jerzy Cieślik, Akademia Leona Koźmińskiego, Etyczne dylematy początkujących przedsiębiorców
 • prof. Wojciech Gasparski, Akademia Leona Koźmińskiego, Działania przedsiębiorcze a prakseologia i etyka
 • Agnieszka Gontarek, Dyr. Działu Emitentów GPW i prezes spółki BondSpot; Przewodnicząca komitetu doradczego GPW ds. dobrych praktyk, Odpowiedzialność i etyka jako elementy procesu dopuszczenia spółki do obrotu na GPW i wymogi stawiane spółkom
 • Kamil Wyszkowski, Dyrektor Generalny Global Compact Network Poland, Standardy etyczne w Polsce: biznes – człowiek – państwo.

W dyskusji panelowej „Jak dbamy o kręgosłup moralny firmy?”, wezmą udział:

 • Małgorzata Nesterowicz – Dyrektor Programu Firm Rodzinnych w BZ WBK
 • Marcin Ochnik – Prezes Ochnik S.A.
 • Jacek Siadkowski – CEO, Gerere Fun for Good
 • Sebastian Starzyński – CEO, TakeTask S.A.
 • Katarzyna Wierzbowska – Prezeska, Fundacja Przedsiębiorczości Kobiet
 • Dyskusję prowadzi prof. Bolesław Rok

W czasie konferencji głos także zabierze Krzysztof Sołkiewicz, Przewodniczący Komisji Etyki KPF.

REJESTRACJA

Koszt udziału w konferencji wynosi 300 zł (VAT zw.) i jest jednakowy dla wszystkich, niezależnie od zadeklarowanego czasu udziału. Rejestracja jest dostępna pod linkiem: przejdź

PROGRAM

Program konferencji jest dostępny na stronie Organizatora: przejdź