Konferencja „Skuteczne dochodzenie roszczeń a rozwój gospodarczy kraju”

Konferencja „Skuteczne dochodzenie roszczeń a rozwój gospodarczy kraju”

2 czerwca 2016 r. w hotelu Novotel w Warszawie odbędzie się konferencja z udziałem przedstawicieli rządu i parlamentu pt. „Skuteczne dochodzenie roszczeń a rozwój gospodarczy kraju.”

Nieregulowanie zobowiązań w terminie ma miejsce we wszystkich gospodarkach i choć ma oczywiście charakter negatywny, to jest zjawiskiem naturalnym.

Istnieje oczywiście wiele sposobów mających na celu ograniczenie szkód powstałych w wyniku zaistnienia tych negatywnych zjawisk. Jednym z takich sposobów jest skuteczna windykacja nieregulowanych zobowiązań. W rozwiniętych gospodarkach rynkowych wypracowano cały szereg narzędzi i metod windykacyjnych, z których większość wykorzystywana jest także w Polsce.

W chwili obecnej przygotowywanych jest szereg zmian legislacyjnych, które będą lub mogą mieć wpływ na efektywność dochodzenia roszczeń przez wierzycieli.

W trakcie konferencji chcielibyśmy o tych zmianach porozmawiać i zastanowić się w gronie ekspertów, czy kierunek tych zmian jest właściwy i czy pozytywnie wpłyną one na rozwój naszego kraju.

Celem konferencji jest wypracowanie postulatów kierowanych do przedstawicieli rządu i parlamentu usprawniających procesy związane z dochodzeniem roszczeń finansowych.

Szczegóły wydarzenia oraz rejestracja dostępne są na stronie:

http://windykacja-realnezmiany.pl/