Konferencja „Włączenie finansowe w Polsce”

Konferencja „Włączenie finansowe w Polsce”

W dniu 31 marca 2015 r., w Klubie Bankowca w Warszawie odbędzie się konferencja „Włączenie finansowe w Polsce”. W debacie „Uwarunkowania prawne dostępu do produktów i usług finansowych” weźmie udział Andrzej Roter, Dyrektor Generalny KPF.

Konferencja jest wydarzeniem podsumowującym projekt badawczy, poświęcony tematyce włączenia finansowego w Polsce. Badania były realizowane przez Fundację Microfinance Centre przy wsparciu finansowym MetLife Foundation, we współpracy z TNS oraz ekspertami z SGH.

Konferencja ma na celu zaangażowanie środowiska sektora finansowego w dyskusję nad kwestiami dotyczącymi barier włączenia finansowego w Polsce oraz potencjalnymi sposobami ich zaadresowania.

AGENDA SPOTKANIA – przejdź

REJESTRACJA – przejdź

KONTAKT:

Marta Rakowska
m.rakowska@aleBank.pl
tel. (22) 627 59 64

Centrum Prawa Bankowego i Informacji