Kongres Bankowości Detalicznej – IX edycja

Kongres Bankowości Detalicznej – IX edycja

KONGRES BANKOWOŚCI DETALICZNEJ IX edycja

23–24 listopada 2016

Hotel Sheraton, Warszawa

Bolesława Prusa 2

Odbywający się od ośmiu lat Kongres to największe w Polsce, cykliczne forum dyskusyjne dotyczące wyzwań i problemów bankowości detalicznej, w którym uczestniczą przedstawiciele banków, regulatorów, doradców i niezależni eksperci.

W ramach Kongresu będziemy dyskutować o:

  • skutecznym budowaniu długoterminowych oszczędności krajowych (w tym roli Państwa i instytucji finansowych)
  • wpływie branży Financial Technology na sektor bankowy
  • Big Data – jako motorze zmieniającym oblicze bankowości detalicznej
  • Banku dla mikrofirm w kontekście zmieniających się potrzeb przedsiębiorców i postępującej cyfryzacji
  • regulacji PSD2 i jej realnym wpływie na rynek bankowości detalicznej
  • ewolucji rynku finansowania nieruchomości (odzmiennej do stałej stopy procentowej)
  • cyberbezpieczeństwie a może cyberzagrożeniu?
  • praktyce instytucji finansowych w tworzeniu oferty długoterminowych produktów oszczędnościowych
  • przyszłości podatku bankowego
  • roli banków i instytucji finansowych w sprawnej transformacji Polski w kierunku Cyfrowego Państwa.

Koordynator Kongresu Gdańska Akademia Bankowa
Partner Generalny Kongresu PKO Bank Polski

Więcej informacji i rejestracja na stronie www.kbd.projektekf.pl