Kongres Consumer Finance 2012

Kongres Consumer Finance 2012

Dnia 13 grudnia 2012 roku w Sali Notowań Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. odbył się VIII Kongres Consumer Finance, organizowany wspólnie przez Gdańską Akademię Bankową oraz Konferencję Przedsiębiorstw Finansowych w Polsce.

 

Podczas Kongresu zostały poruszone przez wybitnych i uznanych ekspertów następujące tematy:

  • Makroekonomia uwarunkowania rozwoju rynku consumer finance
  • Stagnacja czy zrównoważony wzrost? Perspektywy rozwoju consumer finance do 2016 roku
  • Zmiany profilu kredytobiorcy i przewidywana jakość portfeli kredytowych
  • Prognozy rynku kredytów i pożyczek konsumenckich. Rynek bankowy i nie bankowy

Poza wystąpieniami w ramach Kongresu odbyły się trzy debaty plenarne:

  • Optymalny model polskiego rynku zarządzania informacją kredytową
  • Jaka przyszłość dla branży pośrednictwa i doradztwa finansowego?
  • Biznes i ryzyko w obszarze kredytu gotówkowego

Prezentacje wygłoszone podczas Kongresu znajdują się pod linkiem: PREZENTACJE (kliknij tutaj).

Zapraszamy do zapoznania się się z reportażem z Kongresu: REPORTAŻ (kliknij tutaj).