Kongres Konsument 2017

Kongres Konsument 2017

Federacja Konsumentów już po raz trzeci organizuje coroczne spotkanie różnych środowisk zainteresowanych zarówno rozwojem rynku i polskiej gospodarki, jak i podnoszeniem poziomu ochrony konsumenta.

Tegoroczny Kongres Konsument 2017, pod hasłem, a raczej wokół tematu: KONSUMENCI I PRZEDSIĘBIORCY NA RYNKU – RAZEM CZY OSOBNO, odbędzie się 15 marca. Data nieprzypadkowa, tego bowiem dnia obchodzony jest 34 raz Światowy Dzień Praw Konsumenta. Dzięki zaangażowaniu firm członkowskich Konferencja Przedsiębiorstw Finansowych jest współorganizatorem tego wydarzenia.

Organizowany już po raz trzeci Kongres to forum wymiany wiedzy, doświadczeń i oczekiwań wobec zarówno przepisów prawa, jak i stosowania ich w praktyce przez konsumentów i przedsiębiorców. Formuła Kongresu to platforma praktycznej wymiany wiedzy i poglądów na temat funkcjonowania przepisów prawnych dziś i oczekiwań w przyszłości, na temat praktyk rynkowych, poziomu bezpieczeństwa konsumenckiego, ryzyk związanych z działalnością różnych przedsiębiorców, ale również modeli współpracy pomiędzy różnymi uczestnikami rynku. Będą też sesje warsztatowe, do udziału w których zaproszeni zostaną goście Kongresu.

Otwarcia Kongresu dokona Kamil Pluskwa-Dąbrowski, Prezes Federacji Konsumentów. Następnie przewidziane są wystąpienia Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów oraz współorganizatorów kongresu: przedstawicieli Polskiego Stowarzyszenia Sprzedaży Bezpośredniej, Konferencji Przedsiębiorstw Finansowych, Fundacji Rozwoju Rynku Finansowego, Federacji Suplementów i Polskiej Federacji Producentów Żywności.

Kongres rozpocznie się od tematu: Kodeks Dobrych Praktyk Reklamy Konsumenckiej i Sąd Arbitrażowy – odpowiedź na potrzeby rynku i oczekiwania konsumentów, który przedstawią adw. Olesia Frączek, Wiceprezes Federacji Konsumentów oraz Michał Herde, Prezes Oddziału Federacji Konsumentów w Warszawie.

Po przerwie odbędą się dwie sesje warsztatowe, w których wezmą udział uczestnicy kongresu, reprezentujący różne środowiska.

Uwaga: W każdej sesji warsztatowej prowadzone będą równolegle w tym samym czasie 3 warsztaty.

Pierwsza sesja warsztatów: 11:00–12:00

 1. Przedawnienie – zmiany w przepisach prawa – r. pr. Mirosława Szakun, Doradca Prawny Konferencji Przedsiębiorstw Finansowych w Polsce i Andrzej Bućko, Wiceprezes Oddziału Federacji Konsumentów w Warszawie
 2. Egzekucja z rachunku bankowego: zbieg różnych egzekucji, kwota wolna od zajęcia – dr Tadeusz Białek, Dyrektor Zespołu Prawno-Legislacyjnego Związku Banków Polskich, adw. Monika Bielicka, Prawnik Federacji Konsumentów
 3. Co wiemy na temat suplementów? – prof. dr hab. Iwona Wawer, Zakład Chemii Fizycznej Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, Wiceprezes Federacji Suplementów, adw. Olesia Frączek, Wiceprezes Federacji Konsumentów

Druga sesja warsztatów: 12:15–13:15

 1. Compliance w sprzedaży bezpośredniej a skargi konsumentów – adw. Michał Chodkowski, Partner w Kancelarii Łaszczuk i Wspólnicy, Pełnomocnik Administratora Kodeksu PSSB i Michał Herde, Prezes Oddziału Federacji Konsumentów w Warszawie
 2. Reklama produktów finansowych – Monika Zakrzewska, Prezes Fundacji Rozwoju Rynku Finansowego, adw. Monika Bielicka, Prawnik Federacji Konsumentów
 3. Skuteczność rozwiązań samoregulacyjnych w zakresie reklamy żywności skierowanej do dzieci – Andrzej Gantner, Dyrektor Generalny Polskiej Federacji Producentów Żywności, adw. Olesia Frączek, Wiceprezes Federacji Konsumentów.

Warsztaty prowadzić będą eksperci, przedstawiciele przedsiębiorców i specjaliści prawa konsumenckiego, co na pewno stworzy okazję do wymiany doświadczeń i wyrażenia ciekawych opinii.

Podsumowaniem będzie Panel Dyskusyjny pod tytułem Konsumenci i Przedsiębiorcy – razem czy osobno?, w którym wezmą udział:

 • Dorota Karczewska, Wiceprezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów
 • Grzegorz Bierecki, Senator RP, Przewodniczący senackiej Komisji Budżetu i Finansów Publicznych
 • Andrzej Roter, Dyrektor Generalny Konferencji Przedsiębiorstw Finansowych
 • Adam Abramowicz, Poseł RP, Członek Parlamentarnego Zespołu na rzecz Wspierania Przedsiębiorczości i Patriotyzmu Ekonomicznego
 • Jerzy Bańka, Wiceprezes Związku Banków Polskich
 • Monika Zakrzewska, Prezes Fundacji Rozwoju Rynku Finansowego
 • Kamil Pluskwa-Dąbrowski, Prezes Federacji Konsumentów
 • Anna Mossakowska-Ziemniak, Wiceprezes Federacji Suplementów
 • Anna Pietrzak, Członek Zarządu Polskiego Stowarzyszenia Sprzedaży Bezpośredniej
 • Piotr Stańczak, Dyrektor Europejskiego Centrum Konsumenckiego
 • Andrzej Gantner, Dyrektor Generalny Polskiej Federacji Producentów Żywności

Moderatorem Panelu będzie redaktor Katarzyna Montgomery.

Wszyscy zainteresowani proszeni są o wypełnienie formularza:
Rejestracja uczestnika Kongresu Konsument 2017

Uwaga: O rezerwacji udziału w Kongresie decyduje kolejność zgłoszeń (liczba miejsc ograniczona). Dokładny program wraz z informacjami o dogodnych sposobach dojazdu zostaną przesłane wraz z potwierdzenie udziału w Kongresie. Udział w Kongresie jest bezpłatny. Koszty podróży i ewentualnego noclegu nie są refundowane.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod adresem kongres@federacja-konsumentow.org.pl