Kongres Sektora Pożyczkowego 2023. Jakie są pierwsze efekty ustawy antylichwiarskiej?

Kongres Sektora Pożyczkowego 2023. Jakie są pierwsze efekty ustawy antylichwiarskiej?

Kongres Sektora Pożyczkowego, ZPF, ustawa antylichwiarska

W dniach 29-30 marca Związek Przedsiębiorstw Finansowych w Polsce (ZPF) już po raz 12. organizuje Kongres Sektora Pożyczkowego. Przedstawiciele branży finansowej podzielą się prognozami na kolejne kwartały.

Kongres Sektora Pożyczkowego to największe cykliczne spotkanie przedstawicieli firm pożyczkowych, działających na rynku pozabankowym w Polsce.

Wszystkie podmioty w ostatnich miesiącach musiały zmierzyć się nie tylko z wyzwaniem w postaci wprowadzenia tzw. ustawy antylichwiarskiej, ale również z rosnącymi kosztami prowadzenia działalności – mówi Marcin Czugan, prezes ZPF. – Kongres stwarza szansę, by wymienić się doświadczeniami, jak firmy dostosują się się do nowych przepisów, ale także do zmieniających się warunków rynkowych.

Ustawa antylichwiarska zmieniła rynek. Ale to niejedyny ważny temat do dyskusji

Podczas pierwszego dnia Kongresu została zaplanowana debata prezesów firm pożyczkowych. Będą oni dyskutować m.in. o wpływie ustawy antylichwiarskiej na rynek i tym, jak kierowane przez nich podmioty radzą sobie w nowych realiach.

Czy sektor pożyczkowy czeka konsolidacja? Jak firmy zamierzają zwiększać sprzedaż? Czy istnieje przestrzeń do ograniczania kosztów? Czy instytucje pożyczkowe przygotowują już strategie związane z ryzykiem ograniczeń w pozyskiwaniu zewnętrznego finansowania?

To pytania, które padną podczas rozmów na temat ustawy antylichwiarskiej. Ale w programie Kongresu przewidziano również m.in. dyskusję na temat kolejnych zmian prawnych, które czekają branżę pożyczkową, jak np. wdrożenie unijnej dyrektywy CCD II.

Uczestnicy będą mieli okazję rozmawiać również o rosnącej roli odroczonych płatności BNPL w sektorze e-commerce. – Zaproszeni eksperci podzielą się swoimi opiniami i przykładami z innych rynków europejskich, oraz konieczności ostrożnego podejścia do tego trendu, na bazie doświadczeń, i świadomej edukacji klienta, aby tym, którzy korzystają z tej usługi, nie groziło przekredytowanie – mówi Rafał Tomkowicz, dyrektor ds. rozwoju ZPF.

Kongres Sektora Pożyczkowego 2023

Kongres Sektora Pożyczkowego rozpocznie się w środę 29 marca o godzinie 16.30 w Radisson Collection Hotel przy ulicy Grzybowskiej 24 w Warszawie.

Zachęcamy do zapoznania się z dokładnym programem Kongresu na stronie: https://zpf.pl/conference/kongres-sektora-pozyczkowego/

Na stronie na bieżąco jest aktualizowana lista ekspertów, którzy wezmą udział w dyskusjach.

Zapraszamy!