Kongres Zarządzania Wierzytelnościami 1

16/11/2015