Kongres Zarządzania Wierzytelnościami 2018: Raport na temat wizerunku branży

Kongres Zarządzania Wierzytelnościami 2018: Raport na temat wizerunku branży

PRESS-SERVICE Monitoring Mediów przygotował na zlecenie Konferencji Przedsiębiorstw Finansowych raport „Branża zarządzania wierzytelnościami w Polsce”. Wyniki badania zostaną zaprezentowane podczas tegorocznej edycji Kongresu Zarządzania Wierzytelnościami, który odbędzie się w dniach 19-20 listopada w Warszawie.

Cały obszar relacji wierzyciel – dłużnik, poprzez zjawisko długu, zobowiązań i należności, jest z jednej strony niezwykle istotny z punktu widzenia stabilnego rozwoju gospodarki, z drugiej zaś niezwykle wrażliwy społecznie. Jak wynika z badań na temat moralności finansowej, prowadzonych przez KPF, lojalność i skłonność do wywiązywania się z podjętych zobowiązań są silnie związane z wizerunkiem przedsiębiorcy. Ten zaś tworzony jest nie tylko przez rzeczywiste praktyki biznesowe czy bezpośrednie doświadczenie klienta, ale również przez media.

Dlatego tak ważnym jest systematyczne badanie, analizowanie i wyciąganie wniosków z obecności medialnej sektora zarządzania wierzytelnościami. Dobrze zaimplementowane wnioski z badań mogą mieć zatem istotny, pozytywny wpływ zarówno na kondycję finansową polskiej gospodarki, ale również na kondycję moralną w obszarze finansowym – powiedział Andrzej Roter, Prezes KPF.

Analizie poddano publikacje z Internetu, prasy, radia i telewizji, które ukazały się w okresie 15.10.2017–15.10.2018 na temat branży zarządzania wierzytelnościami. Powstały na bazie tej analizy raport pozwoli na wskazanie głównych obszarów tematycznych, kluczowych dla budowania strategii wizerunkowej branży, jak również ogólnego planowania strategii medialnej i sponsoringowej. Zebrane dane zostaną także podsumowane w ujęciu jakościowym. Dodatkowym atutem będą rekomendacje od analityków, które pozwolą ukierunkować przyszłą komunikację. Ponadto, analiza wskaże obszary i miejsca, które mogą być potencjalnie zagrażające dla obrazu medialnego marki, pozwalając zawczasu podjąć odpowiednie działania przeciwdziałające niepożądanym sytuacjom.

Tematy związane z branżą zarządzania wierzytelnościami są od dłuższego czasu w centrum zainteresowania mediów. Dzieje się tak dlatego, że wciąż istotnymi z punktu widzenia odbiorców tematami są liczne regulacje prawne, którym poddawana jest branża. Ponadto, analizowane podmioty, czyli firmy zarządzające wierzytelnościami, prowadzą intensywne działania informujące o swojej działalności – komentuje Regina Stawnicka, PR Manager w KPF. – Tematyka związana z windykacją pojawia się też często w kontekście badań i raportów związanych ze spłatą zobowiązań, a także materiałów edukacyjnych dotyczących poruszania się w świecie finansów.

Raport zawiera odpowiedzi na szereg pytań, m.in.:

– Jaka jest pozycja branży w mediach? Jak często zapraszani są eksperci firmy i przy okazji jakich wydarzeń?

– Do omawiania jakich tematów media najchętniej zapraszają ekspertów firmy i którym poświęcają najwięcej miejsca/czasu?

– Które media są najaktywniejsze i w jakich tematach?

– Którzy dziennikarze najchętniej zapraszają ekspertów firmy?

– Jaka aktywność firmy, poza poradami eksperckimi, jest najbardziej medialna i najkorzystniej wpływa na budowanie pozytywnego wizerunku medialnego?

– Czy są obszary tematyczne/media/dziennikarze zagrażające wizerunkowi firmy?

– Czy są obszary tematyczne/media/dziennikarze szczególnie korzystne dla wizerunku firmy i propagujące go?

Prezentacji raportu dokona Marcin Szczupak – Kierownik Działu Raportów Medialnych, PRESS-SERVICE Monitoring Mediów Sp. z o.o.

Więcej informacji o Kongresie Zarządzania Wierzytelnościami, w tym agendę wydarzenia, znaleźć można TUTAJ.