Konkurs dla MSP na wdrożenie CSR – nabór II

10/12/2013

PARP ogłosiła II nabór wniosków w konkursie o udzielenie wsparcia na wdrożenie CSR.

Ogłoszenie oraz dokumentacja konkursowa dostępne są na stronie http://csr.parp.gov.pl/index/index/2268. Nabór wniosków będzie trwał od 8 stycznia do 10 lutego 2014 r. Całkowita alokacja środków na nabór wynosi 8.789.384,51 PLN, co jest kwotą przeszło 3 razy wyższą od kwoty zakontraktowanej w ramach I naboru.

II nabór jest już ostatnim w ramach projektu, PARP zachęca do udziału w projekcie.

 

Osoba do kontaktu:
Małgorzata Jelińska
Główny Specjalista

———————————

Departament Programów Pilotażowych

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości

ul. Pańska 81/83

00-834 Warszawa

T: (+48 22) 432 85 70

F: (+48 22) 432 82 51

E: malgorzata_jelinska@parp.gov.pl

W: www.parp.gov.pl