Konkurs VERBA VERITATIS: autorzy najlepszych prac nagrodzeni

Konkurs VERBA VERITATIS: autorzy najlepszych prac nagrodzeni

32 tysiące złotych, pakiet szkoleniowy od Polskiej Izby Biegłych Rewidentów oraz publikacje Forum Odpowiedzialnego Biznesu to pula nagród, jaka trafiła do laureatów dwunastej edycji konkursu VERBA VERITATIS autorów najlepszych prac o tematyce związanej z etyką biznesu. Wyróżniono także 7 uczelni, których studenci zgłosili najwięcej prac we wszystkich dotychczasowych edycjach konkursu.

VERBA VERITATIS to organizowany już od dwunastu lat przez Konferencję Przedsiębiorstw Finansowych i Akademię Leona Koźmińskiego konkurs, którego celem jest podnoszenie wśród młodych ludzi, wkraczających dopiero na rynek pracy, poziomu wiedzy i kompetencji z zakresu etyki biznesu, społecznej odpowiedzialności (CSR) i ładu korporacyjnego. W ten sposób, wśród studentów i absolwentów wyższych uczelni promowane są umiejętności i postawy etyczne, co ma istotny wpływ na realizację zasad odpowiedzialnego rozwoju w biznesie i społeczeństwie.

To ważne, że już po raz 12. nagradzane są wybitne prace naukowe dotyczące etyki biznesu. Zgłębianie i promowanie dobrych praktyk związanych z ładem korporacyjnym czy społeczną odpowiedzialnością biznesu jest cenną wartością dla osób wchodzących na rynek pracy bądź podejmujących się kariery naukowej. Jest to szczególnie ważne w polskim społeczeństwie, które cechuje niski poziom kapitału społecznego, a zgodnie z naszymi badaniami w temacie finansów ufa wyłącznie sobie, najbliższym, bądź deklaruje brak jakiegokolwiek zaufania – podkreśla Krzysztof Kaczmar, prezes Fundacji Kronenberga przy Citi Handlowy, Członek Kapituły Konkursu.

Wybór zwycięzców nie był łatwy. Kapituła Konkursu w składzie: prof. ALK dr hab. Bolesław Rok (Przewodniczący Kapituły), dr Krzysztof Grabowski (Sekretarz Kapituły), Andrzej Chmielecki, Małgorzata Janusz, Jacqueline Kacprzak, Krzysztof Kaczmar, dr Marta Karwacka, Łukasz Makuch, Marzena Strzelczak oraz dr Magdalena Wróbel (ubiegłoroczna laureatka), miała nie lada wyzwanie, by przeczytać, a następnie ocenić wszystkie 41 zgłoszonych do tegorocznej edycji prac.

Zagadnienia poruszane w ocenianych pracach mają istotny wpływ na budowanie wartości firmy, a jednocześnie stanowią element raportowania niefinansowego. Środowisko biegłych rewidentów czuje się odpowiedzialne za promocję społecznej odpowiedzialności biznesu, stąd też obecność Polskiej Izby Biegłych Rewidentów w konkursie VERBA VERITATIS, dotykającym tematyki promującej umiejętności i postawy etyczne wśród studentów i absolwentów oraz wskazującej na kwestie zasad odpowiedzialnego rozwoju w biznesie i społeczeństwie – stwierdza Małgorzata Janusz, Sekretarz Krajowej Rady Biegłych Rewidentów, Członkini Kapituły Konkursu.

Ceremonia wręczenia nagród miała miejsce podczas konferencji „Społeczna odpowiedzialność nauki – wyzwania dla środowiska akademickiego i biznesu”, zorganizowanej  16 listopada 2017 r. w Warszawie, w siedzibie Ministerstwa Rozwoju.

Lista laureatów:

Kategoria: prace licencjackie i pozostałe

  • I miejsce: Aleksandra Kołodziejczyk, autorka pracy licencjackiej pt. „Społeczna odpowiedzialność biznesu w perspektywie ekonomii kosztów transakcyjnych. Przypadek PKN ORLEN”, obronionej na Uniwersytecie Warszawskim; promotor pracy: dr hab. Łukasz Hardt
  • II miejsce: Michał Włodek, autor pracy licencjackiej pt. „Wideo w sieci istotnym elementem CSR”, obronionej na Uczelni Łazarskiego; promotor pracy: dr Mira Poręba
  • III miejsce: Filip Żotkiewicz, autor pracy licencjackiej pt. „Zmiany pojmowania uczciwości w życiu gospodarczym na przestrzeni dziejów”, obronionej w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie; promotor pracy: dr hab. Grzegorz Szulczewski, prof. SGH

Kategoria: prace magisterskie

  • I miejsce: mgr Jarosław Fudecki, autor pracy magisterskiej pt. „Odpowiedzialne inwestowanie na rynku nieruchomości komercyjnych w świetle działalności korporacji transnarodowych”, obronionej w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie; promotor pracy: dr Dominika P. Brodowicz
  • II miejsce: mgr Kamila Szwydek, autorka pracy magisterskiej pt. „Zależność pomiędzy działaniami CSR a wynikami finansowymi przedsiębiorstwa Kompania Piwowarska SA”, obronionej na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu; promotor pracy: dr hab. Cezary Kochalski prof. nadzw. UEP
  • III miejsce: mgr Agnieszka Czupryńska autorka pracy magisterskiej pt. „Istota rachunkowości behawioralnej a jej postrzeganie i realizacja w jednostkach gospodarczych”, obronionej na Politechnice Warszawskiej; promotor pracy: dr Agnieszka Tomczak oraz (ex aequo) mgr Monika Karczewska autorka pracy magisterskiej pt. „Etyka w rachunkowości a zniekształcanie sprawozdania finansowego na przykładzie badań ankietowych”, obronionej na Uniwersytecie Ekonomicznym w Katowicach; promotor pracy: dr Aneta Wszelaki
  • nagroda specjalna (pakiet PIBR): mgr Sylwia Wierzbicka, autorka pracy magisterskiej pt. „Ujawnianie informacji niefinansowej ze szczególnym uwzględnieniem społecznej odpowiedzialności biznesu”, obronionej na Uniwersytecie Łódzkim; promotor pracy: nadzw. dr hab. Ewa Śnieżek
  • wyróżnienie: mgr Emilia Zaręba, autorka pracy magisterskiej pt. „Prawa ludności tubylczej w kontekście rozwoju przemysłu wydobywczego w krajach Ameryki Łacińskiej. Przypadek Marmato”, obronionej na Uniwersytecie Warszawskim; promotor pracy: dr Agnieszka Bieńczyk-Missala

Kategoria: prace doktorskie

  • I miejsce: dr Paulina Malaczewska, autorka pracy doktorskiej pt. „Determinanty i mechanizmy kształtowania się szarej strefy gospodarki”, obronionej na Uniwersytecie Łódzkim; promotor pracy: dr hab. Władysław Milo
  • II miejsce: dr Paulina Buczek, autorka pracy doktorskiej pt. „Model klastra edukacyjnego w zarządzaniu wiedzą i edukacją na przykładzie województwa śląskiego”, obronionej w Wyższej Szkole Biznesu w Dąbrowie Górniczej; promotorka pracy: dr hab. Barbara Piontek prof. nadzw.

Do dwunastu edycji konkursu zgłoszono łącznie 272 prace konkursowe z 53 uczelni w Polsce. Z inicjatywy KPF, podczas tegorocznej uroczystości wręczenia nagród, wyróżniono te uczelnie, których studenci zgłosili najwięcej prac we wszystkich edycjach konkursu. Były to: Szkoła Główna Handlowa, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, Uniwersytet Warszawski, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Uniwersytet Łódzki oraz Uniwersytet Gdański.

Konkurs Verba Veritatis z roku na rok cieszy się coraz większym zainteresowaniem. To bardzo krzepiący dowód na to, że świadomość młodego pokolenia w kwestiach etyki i odpowiedzialności przedsiębiorstw rośnie – mówi Ewa Szabuniewicz, Dyrektor Pionu HR firmy BEST S.A., jednego z partnerów konkursu. – Zarządzanie CSR, w które bezsprzecznie wpisane jest przestrzeganie zasad etyki, to jeden z czynników wpływających na konkurencyjność firmy. Jesteśmy tego świadomi, dlatego etyka to jedna z trzech kluczowych wartości Grupy BEST, na stałe wpisana w nasze podejście do biznesu – nie tylko stosujemy, ale też budujemy, promujemy i upowszechniamy standardy etyczne w biznesie.

Konkurs został objęty patronatem honorowym Ministerstwa Rozwoju, Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, Forum Odpowiedzialnego Biznesu, Rzecznika Praw Obywatelskich oraz Federacji Konsumentów.

Partnerzy tegorocznej edycji konkursu: Fundacja Kronenberga przy CITI Handlowy – Partner Strategiczny, Polska Izba Biegłych Rewidentów – Partner Strategiczny, BEST SA – Partner Główny, Zakłady Farmaceutyczne POLPHARMA SA – Partner Główny, Pactum Poland sp. z o.o. – Partner Wiodący.

Patronatu medialnego udzielili: Odpowiedzialnybiznes.pl, csr.pl, raportcsr.pl, Biznes (nie)etyczny, Bliżej Biznesu, Pożyczkaportal.pl.