Konkurs Verba Veritatis doceniony przez Gazetę Finansową

Konkurs Verba Veritatis doceniony przez Gazetę Finansową

Organizowany przez Konferencję Przedsiębiorstw Finansowych we współpracy z Akademią Leona Koźmińskiego konkurs Verba Veritatis został uznany przez Gazetę Finansową za jedną z najciekawszych inicjatyw z zakresu CSR realizowanych przez branżę finansową.

Zestawienie, opublikowane przez Gazetę Finansową w dodatku „Biznes Raport – CSR w branży finansowej” (2–8 września 2016 r., s. 22–26, dostępnym TUTAJ), obejmuje 10 najciekawszych inicjatyw CSR realizowanych przez firmy działające na rynku finansowym. Jego autorzy wybrali te projekty, które ich zdaniem zasługują na największą uwagę, tj. wnoszą coś nowego do pomysłów, które już na rynku funkcjonują. Pod uwagę brali inicjatywy, których celem jest wspieranie aktywności społecznej, dbanie o środowisko, ochrona zdrowia oraz budowanie świadomości np. w zakresie finansów bądź aktywności fizycznej.

Ujęta w zestawieniu inicjatywa o nazwie Verba Veritatis to ogólnopolski konkurs na najlepsze prace licencjackie, magisterskie, doktorskie, podyplomowe i inżynierskie, przygotowane przez studentów, absolwentów i pracowników naukowych uczelni wyższych państwowych i niepaństwowych w Polsce, związane tematycznie z zagadnieniami etyki biznesu. Konkurs organizowany jest już od jedenastu lat przez Konferencję Przedsiębiorstw Finansowych we współpracy z Akademią Leona Koźmińskiego.

Społeczna odpowiedzialność biznesu jest wpisana w sposób funkcjonowania Konferencji Przedsiębiorstw Finansowych organizacji, dla której budowanie kapitału społecznego jest najważniejszym elementem misji – komentuje Andrzej Roter, Prezes Zarządu KPF i inicjator powołania do życia konkursu Verba Veritatis. – Promocja profesjonalizmu, przy jednoczesnym poszanowaniu zasad etycznych w relacjach z klientami i kontrahentami, to zarówno wyzwanie w codziennej praktyce biznesowej, jak i naturalna droga do prowadzenia biznesu w sposób zrównoważony.

Konkurs ma skłaniać młodych ludzi, dopiero zaczynających swoją karierę zawodową, a także pracowników naukowych polskich uczelni, do praktycznego stosowania zachowań etycznych i propagowania zagadnień związanych z CSR w swoim otoczeniu. Co roku do konkursu zgłaszanych jest kilkadziesiąt prac. Przy ocenie prac Kapituła Konkursu skupia się na ich wartości merytorycznej, znaczeniu praktycznym, a także innowacyjności i warsztacie naukowym. Dzięki wsparciu partnerów biznesowych przedsięwzięcia laureaci są nagradzani nagrodami finansowymi oraz pamiątkowymi dyplomami.

Poprzez konkurs Verba Veritatis wychodzimy poza grono firm należących do KPF, propagując szeroko wiedzę o CSR, ładzie korporacyjnym i etyce biznesu oraz kreując potrzebę działania w tym duchu wśród młodego pokolenia, które niebawem wejdzie do świata biznesu, nierzadko obejmując wysokie stanowiska, decydujące o sposobie działania firmy. Dlatego cieszy nas fakt, że Gazeta Finansowa doceniła nasze wieloletnie działania w tym zakresie – podkreśla dr Krzysztof Grabowski, Doradca ds. Ładu Korporacyjnego KPF oraz Sekretarz Kapituły Konkursu Verba Veritatis.

Obecnie trwa 11. edycja konkursu, objętego patronatem honorowym przez: Forum Odpowiedzialnego Biznesu, Rzecznika Finansowego oraz Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Nazwiska zwycięzców tegorocznej rywalizacji zostaną ogłoszone 13 października 2016 r. w Warszawie, w trakcie prestiżowej konferencji NIENIEODPOWIEDZIALNI, organizowanej przez ANG i KPF oraz partnerów. Dla laureatów przewidziane zostały nagrody pieniężne o łącznej wartości min. 6 000 PLN, a także atrakcyjne nagrody rzeczowe.

Szczegółowe informacje oraz regulamin konkursu dostępne są na stronie www.zpf.pl/etyka/konkurs-verba-veritatis. Sprawy organizacyjne, w tym współpracę z partnerami, prowadzi Andrzej Chmielecki – email: achmielecki@virtus24.eu.