Konkurs Verba Veritatis po raz siedemnasty

Konkurs Verba Veritatis po raz siedemnasty

Trwa siedemnasta edycja konkursu VERBA VERITATIS organizowanego przez Związek Przedsiębiorstw Finansowych wspólnie z Akademią Leona Koźmińskiego. Z roku na rok wzrasta zainteresowanie rywalizacją o nagrodę dla najlepszych prac z zakresu etyki w biznesie, społecznej odpowiedzialności biznesu i ładu korporacyjnego. Czy pobijemy zeszłoroczny rekord liczby zgłoszeń?

Tematyka etyki w biznesie wzbudza coraz większe zainteresowanie managerów firm. Nic w tym dziwnego, bo reguły etycznego postępowania w obrocie gospodarczym są elementem koncepcji zrównoważonego rozwoju biznesu i coraz częściej zdarza się, że inwestorzy czy klienci analizują nie tylko wskaźniki finansowe i ofertę firmy, ale też zwracają uwagę na jej działania z kategorii ESG. Zagadnienia etyczne i CSR-owe cieszą się także popularnością wśród młodych ludzi, dopiero zaczynających karierę zawodową.

Potwierdza to rosnąca z każdą edycją liczba zgłoszeń do konkursu VERBA VERITATIS. Celem konkursu jest promowanie postaw etycznych wśród studentów oraz absolwentów wyższych uczelni i zachęcanie do zgłębiania wiedzy z zakresu etyki w biznesie tak, aby mogła ona wspierać ich sukces w przyszłej praktyce biznesowej i rozwoju zawodowym. W ubiegłym roku pod ocenę kapituły konkursowej pod przewodnictwem prof. dr. hab. Bolesława Roka z Katedry Przedsiębiorczości i Etyki w Biznesie Akademii Leona Koźmińskiego poddana została rekordowa liczba blisko 50 prac.

W ostatnich miesiącach prowadzono wiele dyskusji nad zakresem odpowiedzialności firm, a właściwie nad gwałtownym poszerzaniem tego zakresu. Wskazywano nie tylko na tradycyjną odpowiedzialność społeczną, ale też na odpowiedzialność cywilizacyjną związaną m.in. z rosnącym kryzysem klimatycznym oraz na odpowiedzialność publiczną, polityczną, dotyczącą reakcji biznesu na wojnę w Ukrainie. Jestem przekonany, że echa tych dyskusji znajdą się już w pracach, które zostaną nadesłane do konkursu Verba Veritatis – mówi prof. Bolesław Rok.

Do konkursu zgłaszać można prace dotyczące m.in. zagadnień etycznych w ekonomii, teorii zarządzania i naukach pokrewnych, społecznej odpowiedzialności biznesu, zrównoważonego zarządzania i stosowania ESG w sprawozdawczości, innowacyjności społecznej w gospodarce i przeciwdziałania nadużyciom gospodarczym. Podobnie jak w zeszłym roku, przyznana zostanie także nagroda specjalna w kategorii Diversity & Inclusion pod patronatem Karty Różnorodności koordynowanej przez FOB.

Żyjemy w czasach wielowymiarowych wyzwań i kryzysów wymagających  zdecydowanych i odważnych działań, a także współpracy sektorowej i międzysektorowej. Na dodatkową próbę wystawiana jest spójność społeczna, więc szczególnego znaczenia nabiera zarządzanie różnorodnością. To, przede wszystkim dbałość o równe prawa, ale i umiejętność wykorzystania potencjału różnorodności na rynku pracy, zamieniania ryzyk i zagrożeń w szanse i przewagi. Ważne są praktyczne rozwiązania oraz ich kompleksowa analiza  i poszukiwanie nowych narzędzi, w czym  zdecydowanie może pomóc nauka. Nagroda w kategorii Diversity & Inclusion pod patronatem Karty Różnorodności, koordynowanej w Polsce przez Forum Odpowiedzialnego Biznesu, przyznawana w prestiżowym konkursie Verba Veritatis, może przyczynić się do popularyzacji tego obszaru badawczego wśród studentów i studentek różnych poziomów kształcenia w Polsce, co mnie bardzo cieszy – mówi Marzena Strzelczak, prezeska, dyrektorka generalna Forum Odpowiedzialnego Biznesu.

Konkursem objęte są prace licencjackie, magisterskie, doktorskie, podyplomowe, MBA, inżynierskie i habilitacyjne. Łączna pula nagród pieniężnych wynosi 10 tys. zł. Dodatkowo zostanie przyznana Nagroda Różnorodności w kategorii Diversity&Inclusion, o łącznej wartości 5 tys. zł. Zgłoszenia przyjmowane są do 31 lipca 2022.

Partnerzy i Patroni konkursu:

Partnerzy Główni: BEST S.A., Zakłady Farmaceutyczne Polpharma S.A.; Patronat Honorowy: Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej, Forum Odpowiedzialnego Biznesu, Rzecznik Praw Obywatelskich; Patronat Medialny: BankingMagazine.pl, LoanMagazine.pl, KarierawFinansach.pl, Odpowiedzialnybiznes.pl, RaportCSR.pl.

Więcej informacji na stronie: zpf.pl.