Konkurs Verba Veritatis po raz trzynasty

23/06/2018

Do 31 lipca br. przyjmowane są zgłoszenia do konkursu VERBA VERITATIS, organizowanego już po raz trzynasty przez Konferencję Przedsiębiorstw Finansowych oraz Akademię Leona Koźmińskiego. Na autorów najlepszych prac z zakresu etyki biznesu czekają nagrody pieniężne o łącznej wartości minimum 6 tys. zł.

Celem konkursu jest podnoszenie wśród młodych ludzi, wkraczających dopiero na rynek pracy, poziomu wiedzy z zakresu etyki biznesu, jego społecznej odpowiedzialności (CSR) i ładu korporacyjnego, co może stanowić ich wkład w budowę kapitału społecznego. Według organizatorów ten właśnie sposób promowania postaw etycznych wśród studentów i absolwentów wyższych uczelni będzie miał rezultat ich przyszłej, bardziej efektywnej praktyce biznesowej.

Kreując potrzebę działania w oparciu o najwyższe standardy wśród młodego pokolenia, które niebawem wejdzie do świata biznesu, nierzadko obejmując wysokie stanowiska, decydujące o sposobie działania firm, konkurs ten postrzegany jest jako odpowiedź na rynkową potrzebę zagwarantowania firmom młodej, świadomej zagadnień związanych z etycznym prowadzeniem biznesu kadry – osób chętnych, by wdrażać te zasady w praktyce. Poprawa kondycji etycznej polskiego biznesu zależy przecież od uczynienia etyki tematem codziennych rozmów i decyzji przedsiębiorców – stwierdza Andrzej Roter, Prezes Zarządu KPF.

Tegoroczna edycja konkursu VERBA VERITATIS została objęta patronatem honorowym Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju, Ministra Pracy i Polityki Społecznej, Federacji Konsumentów, Forum Odpowiedzialnego Biznesu, Parlamentu Studentów Rzeczypospolitej Polskiej oraz Rzecznika Praw Obywatelskich, a także patronatem medialnym portali odpowiedzialnybiznes.pl, Biznes (nie)etyczny i karierawfinansach.pl.

Do poprzednich dwunastu edycji konkursu zgłoszono łącznie 272 prace konkursowe z 53 uczelni w Polsce. Każdego roku reakcje uczestników i laureatów, ważkość podejmowanych przez nich tematów oraz ich pasja badawcza utwierdza KPF i Kapitułę Konkursu, że projekt ten warto i trzeba rozwijać.

Kapitule konkursu przewodniczy prof. ALK dr hab. Bolesław Rok z Katedry Przedsiębiorczości i Etyki w Biznesie Akademii Leona Koźmińskiego.

Konkurs skierowany jest do studentów i absolwentów uczelni wyższych państwowych i niepaństwowych w Polsce, autorów prac: licencjackich, magisterskich, doktorskich, podyplomowych lub inżynierskich na jeden z poniższych tematów:

– etyka biznesu

– zagadnienia etyczne w ekonomii teorii zarządzania i naukach pokrewnych

– społeczna odpowiedzialność biznesu (CSR)

– ład korporacyjny

– innowacyjność społeczna w gospodarce

– dobre praktyki na rynku finansowym, ze szczególnym uwzględnieniem rynku consumer finance

– przeciwdziałanie nadużyciom gospodarczym.

Jak zgłaszać prace?

Zgłoszenie na konkurs powinno zawierać: wypełniony formularz zgłoszeniowy (POBIERZ), dokument potwierdzający obronę pracy (kopię/skan zaświadczenia o ukończeniu studiów lub skan dyplomu), egzemplarz zgłaszanej pracy oraz streszczenie w pliku DOC/DOCX lub PDF. Komplet dokumentów należy przesłać drogą elektroniczną na email: konkurs@zpf.pl.

Uroczyste ogłoszenie wyników i rozdanie nagród laureatom konkursu odbędzie się w listopadzie br., podczas wydarzenia poświęconego etyce w biznesie – szczegóły już wkrótce.

 

Strona konkursu: WWW