Konkurs Verba Veritatis po raz trzynasty

Konkurs Verba Veritatis po raz trzynasty

Do 31 lipca br. przyjmowane są zgłoszenia do konkursu VERBA VERITATIS, organizowanego już po raz trzynasty przez Konferencję Przedsiębiorstw Finansowych oraz Akademię Leona Koźmińskiego. Na autorów najlepszych prac z zakresu etyki biznesu czekają nagrody pieniężne o łącznej wartości minimum 6 tys. zł.

Celem konkursu jest podnoszenie wśród młodych ludzi, wkraczających dopiero na rynek pracy, poziomu wiedzy z zakresu etyki biznesu, jego społecznej odpowiedzialności (CSR) i ładu korporacyjnego, co może stanowić ich wkład w budowę kapitału społecznego. Według organizatorów ten właśnie sposób promowania postaw etycznych wśród studentów i absolwentów wyższych uczelni będzie miał rezultat ich przyszłej, bardziej efektywnej praktyce biznesowej.

Kreując potrzebę działania w oparciu o najwyższe standardy wśród młodego pokolenia, które niebawem wejdzie do świata biznesu, nierzadko obejmując wysokie stanowiska, decydujące o sposobie działania firm, konkurs ten postrzegany jest jako odpowiedź na rynkową potrzebę zagwarantowania firmom młodej, świadomej zagadnień związanych z etycznym prowadzeniem biznesu kadry – osób chętnych, by wdrażać te zasady w praktyce. Poprawa kondycji etycznej polskiego biznesu zależy przecież od uczynienia etyki tematem codziennych rozmów i decyzji przedsiębiorców – stwierdza Andrzej Roter, Prezes Zarządu KPF.

Tegoroczna edycja konkursu VERBA VERITATIS została objęta patronatem honorowym Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju, Ministra Pracy i Polityki Społecznej, Federacji Konsumentów, Forum Odpowiedzialnego Biznesu, Parlamentu Studentów Rzeczypospolitej Polskiej oraz Rzecznika Praw Obywatelskich, a także patronatem medialnym portali odpowiedzialnybiznes.pl, Biznes (nie)etyczny i karierawfinansach.pl.

Do poprzednich dwunastu edycji konkursu zgłoszono łącznie 272 prace konkursowe z 53 uczelni w Polsce. Każdego roku reakcje uczestników i laureatów, ważkość podejmowanych przez nich tematów oraz ich pasja badawcza utwierdza KPF i Kapitułę Konkursu, że projekt ten warto i trzeba rozwijać.

Kapitule konkursu przewodniczy prof. ALK dr hab. Bolesław Rok z Katedry Przedsiębiorczości i Etyki w Biznesie Akademii Leona Koźmińskiego.

Konkurs skierowany jest do studentów i absolwentów uczelni wyższych państwowych i niepaństwowych w Polsce, autorów prac: licencjackich, magisterskich, doktorskich, podyplomowych lub inżynierskich na jeden z poniższych tematów:

– etyka biznesu

– zagadnienia etyczne w ekonomii teorii zarządzania i naukach pokrewnych

– społeczna odpowiedzialność biznesu (CSR)

– ład korporacyjny

– innowacyjność społeczna w gospodarce

– dobre praktyki na rynku finansowym, ze szczególnym uwzględnieniem rynku consumer finance

– przeciwdziałanie nadużyciom gospodarczym.

Jak zgłaszać prace?

Zgłoszenie na konkurs powinno zawierać: wypełniony formularz zgłoszeniowy (POBIERZ), dokument potwierdzający obronę pracy (kopię/skan zaświadczenia o ukończeniu studiów lub skan dyplomu), egzemplarz zgłaszanej pracy oraz streszczenie w pliku DOC/DOCX lub PDF. Komplet dokumentów należy przesłać drogą elektroniczną na email: konkurs@zpf.pl.

Uroczyste ogłoszenie wyników i rozdanie nagród laureatom konkursu odbędzie się w listopadzie br., podczas wydarzenia poświęconego etyce w biznesie – szczegóły już wkrótce.

 

Strona konkursu: WWW