Konkurs VERBA VERITATIS rozstrzygnięty po raz czternasty

Konkurs VERBA VERITATIS rozstrzygnięty po raz czternasty

Etyka w biznesie i CSR to tematy coraz częściej poruszane w przestrzeni publicznej, zwiększa się też liczba firm aspirujących do bycia odpowiedzialnymi społecznie. Potwierdzeniem rosnącego zainteresowania tą tematyką jest także organizowany przez Związek Przedsiębiorstw Finansowych (ZPF) i Akademię Leona Koźmińskiego konkurs VERBA VERITATIS. Do jego tegorocznej, czternastej edycji zgłoszono 27 prac dyplomowych, magisterskich, doktorskich i habilitacyjnych, poświęconych zagadnieniom związanym z etycznym prowadzeniem biznesu. 

VERBA VERITATIS to prestiżowy, ogólnopolski konkurs, którego celem jest podnoszenie wśród młodych ludzi, wkraczających dopiero na rynek pracy, poziomu wiedzy i zainteresowania ważnymi zagadnieniami, jakimi są etyka i społeczna odpowiedzialność biznesu (CSR) oraz ład korporacyjny.

Umożliwiając wymianę informacji pomiędzy światem nauki a biznesem poprzez przekształcanie wiedzy indywidualnej w zasób służący środowisku przedsiębiorców, ich organizacjom oraz całemu otoczeniu biznesowemu, konkurs VERBA VERITATIS stanowi swoistą odpowiedź na jedno z największych wyzwań współczesnego świata, jakim jest kształtowanie społeczeństwa opartego na wiedzy. Uczestnicy konkursu przyczyniają się do upowszechniania rozwiązań, prowadzących do trwałych zmian w sposobie prowadzenia biznesu i szerzej – w gospodarce i społeczeństwie. To ich istotny wkład w budowanie kapitału społecznego – podkreśla Andrzej Roter, Prezes Zarządu ZPF.

Uczestnicy tegorocznej edycji konkursu najczęściej podejmowali tematy o dużym znaczeniu praktycznym, czyli związane z wdrażaniem Celów Zrównoważonego Rozwoju w działalność operacyjną firm, wyzwaniami związanymi z raportowaniem niefinansowym w różnych branżach, konsekwencjami nadużyć na rynku finansowym i misselingu, czy też szeroko rozumianymi podstawami etyki profesjonalnej.

– Zagadnienia etyki i odpowiedzialności biznesu stały się w Polsce nieodłączną częścią edukacji studentów różnych szczebli. Jeszcze kilka lat temu była to przede wszystkim etyka normatywna i dość minimalistycznie traktowana odpowiedzialność biznesu, zaś w ostatnich latach widać wyraźnie wzrost znaczenia podejścia pragmatycznego. Chyba już wszyscy – nie tylko na uczelniach wyższych, ale i w najlepszych firmach oraz organizacjach – doceniają potrzebę powiązania szczegółowych zagadnień z obszaru finansów, rachunkowości, ekonomii i zarządzania z etyką, odpowiedzialnością społeczną i wyzwaniami zrównoważonego rozwoju, przed którymi stoimy, szczególnie w obliczu kryzysu klimatycznego – zauważa prof. ALK dr hab. Bolesław Rok z Akademii Leona Koźmińskiego.

Laureatów tegorocznej edycji konkursu wyłoniła Kapituła w składzie: prof. dr hab. Bolesław Rok (Przewodniczący Jury, Centrum Etyki Biznesu i Innowacji Społecznych, Akademia Leona Koźmińskiego), Andrzej Chmielecki (Sekretarz Kapituły, Doradca ZPF ds. Raportowania Niefinansowego), dr Marta Karwacka (SENSA Sustainable Thinking), dr hab. Edyta Rutkowska-Tomaszewska (Uniwersytet Wrocławski), Ewa Sowińska (EsoAudit s.c.) i Marzena Strzelczak (Forum Odpowiedzialnego Biznesu). Przy ocenie prac pod uwagę brane były takie kryteria, jak: wartość merytoryczna pracy, znaczenie praktyczne, innowacyjność czy warsztat naukowy.

Łączna pula nagród, ufundowanych przez: Polpharma Zakłady Farmaceutyczne POLPHARMA S.A., BEST S.A. oraz Związek Przedsiębiorstw Finansowych w Polsce wyniosła 11 tysięcy złotych. Laureatom wręczono również nagrody książkowe, ufundowane przez Forum Odpowiedzialnego Biznesu.

Lista laureatów VERBA VERITATIS 2019:

Kategoria: prace doktorskie

  • I miejsce: dr Agata Wesołowska, autorka pracy doktorskiej pt. „Usankcjonowanie niecnoty” czy „godność zawodu”? Znaczenie etyki profesjonalnej na przykładzie doradców zawodowych w toruńskich instytucjach rynku pracy, obronionej na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu
  • II miejsce (ex aequo): dr Anna Napiórkowska, autorka pracy doktorskiej pt. Społeczna odpowiedzialność sieci detalicznych: determinanty, zakres działań i wpływ na wyniki, obronionej w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie
  • II miejsce (ex aequo): dr Aleksandra Stanek-Kowalczyk, autorka pracy doktorskiej pt. Factors affecting the scope of data disclosed in corporate non-financial data reports, obronionej w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie

Kategoria: prace magisterskie

  • I miejsce: mgr Małgorzata Żochowska, autorka pracy magisterskiej pt. The implementation of the UN’s SDGs in companies – case study analysis, obronionej na Politechnice Gdańskiej
  • II miejsce (ex aequo): mgr Aleksandra Barandziak, autorka pracy magisterskiej pt. Postrzeganie społecznej odpowiedzialności biznesu w przedsiębiorstwach działających w Polsce, obronionej na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu
  • II miejsce (ex aequo): mgr Agnieszka Cibor, autorka pracy magisterskiej pt. Obligacje komunalne i Green Bonds jako narzędzie polityki miejskiej do walki ze smogiem, obronionej na Uniwersytecie Jagiellońskim
  • Wyróżnienie: mgr Łukasz Flak, autor pracy magisterskiej pt. Addytywność dziecięcych formatów rozrywkowych w perspektywie teorii krytycznej, obronionej na Uniwersytecie Jagiellońskim

Kategoria: pozostałe prace

  • I miejsce (ex aequo): Wiktoria Cymbalista, autorka pracy licencjackiej pt. Etyczne zastosowanie koncepcji społecznej odpowiedzialności biznesu w branży kosmetycznej i modowej, obronionej na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu
  • I miejsce (ex aequo): Agata Szczepańska, autorka pracy licencjackiej pt. Metody eliminacji missellingu w pośrednictwie finansowym w Polsce, obronionej na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu

Konkurs został objęty patronatem honorowym Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju, Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, Forum Odpowiedzialnego Biznesu, Rzecznika Praw Obywatelskich oraz Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

Uroczyste ogłoszenie wyników i wręczenie nagród laureatom konkursu odbyło się 5 grudnia 2019 roku podczas XV Kongresu Consumer Finance.