Konstytucja rynku kredytu hipotecznego uchwalona przez Parlament RP

Konstytucja rynku kredytu hipotecznego uchwalona przez Parlament RP

23 marca 2017 r. ustawa o kredycie hipotecznym oraz o nadzorze nad pośrednikami kredytu hipotecznego została ostatecznie przyjęta i przekazana Prezydentowi RP do podpisu. To kończy dwuletni okres zaangażowania KPF w polski proces legislacyjny i pięcioletni letni okres merytorycznego zaangażowania, biorąc pod uwagę pracę KPF z tym projektem na etapie legislacji europejskiej.

Ustawa o kredycie hipotecznym oraz o nadzorze nad pośrednikami kredytu hipotecznego i agentami, regulacja, która ze względu na zakres i istotność wprowadzanych zmian, zasługująca na miano konstytucji dla rynku kredytu hipotecznego, w dniach 1416 marca br. była rozpatrywana w Senacie.

– Podczas posiedzenia Komisji Budżetu i Finansów Publicznych – w którym uczestniczyli również przedstawiciele KPF – nie wniesiono poprawek w kwestiach fundamentalnych, natomiast Senat zdecydował się nieco zmodyfikować przepisy przejściowe, związane z koniecznością wpisu do rejestrów pośredników kredytu hipotecznego, instytucji pożyczkowych i pośredników kredytu konsumenckiego – zauważył Marcin Czugan, Wiceprezes KPF, Dyrektor Departamentu Prawno Legislacyjnego KPF.

Modyfikacja polega na wydłużeniu czasu dla Komisji Nadzoru Finansowego  do rozpatrzenia wniosków o wpis do tych rejestrów do 6 miesięcy. Wcześniej ten termin nie był określony wprost, ale z przepisów ogólnych można było wywieść wniosek, że KNF ma 14 dni na dokonanie takiego wpisu. Pozostaje jednocześnie aktualny przepis, że do czasu rozpatrzenia wniosku o wpis, firmy świadczące odpowiednie usługi (pośrednictwa i udzielania kredytu konsumenckiego) mogą wykonywać swoją działalność.

Ustawa więc – z powyższą modyfikacją – wróciła do Sejmu, który rozpatrywał poprawki Senatu w dniach 22-23 marca. Komisja Finansów Publicznych pozytywnie zaopiniowała poprawki i Sejm mógł przyjąć ustawę z tymi drobnymi modyfikacjami. 23 marca 2017 r. ustawa o kredycie hipotecznym oraz o nadzorze nad pośrednikami kredytu hipotecznego została ostatecznie przyjęta i przekazana Prezydentowi do podpisu oraz ogłoszenia w Dzienniku Ustaw.

– Tym samym zakończyliśmy ponad 2–letni, a wraz z pracą ekspertów KPF na poziomie europejskim ponad 5–letni proces legislacyjny tego nowego porządku prawnego dla kredytów hipotecznych – skomentował Marcin Czugan, Wiceprezes KPF.  Nie kończymy jednak pracy z tą regulacją. Decyzją Zarządu KPF rozpoczynamy projekt powołania specjalnego Zespołu roboczego, który zajmie się wypracowaniem rekomendacji interpretacyjnych do tej ustawy. Chcemy wesprzeć merytorycznie Członków KPF we wdrożeniu tych istotnych przepisów w praktyce – oświadczył Marcin Czugan.