Nowe zespoły robocze dla branży zarządzania wierzytelnościami

Nowe zespoły robocze dla branży zarządzania wierzytelnościami

W marcu 2020 r. powołaliśmy specjalny Zespół roboczy ds. operacyjnych w branży zarządzania wierzytelnościami. Pracował on nad wieloma zagadnieniami, ale jednym z nich było stworzenie propozycji zmian w Zasadach Dobrych Praktyk, Księgi III Zarządzania Wierzytelnościami. Celem było m. in. dostosowanie ZDP do zmieniającej się rzeczywistości w branży windykacyjnej.

Powstał materiał roboczy, który należy teraz wnikliwie przeanalizować pod kątem jego przydatności do wprowadzenia zmian w Księdze ZDP poświęconej czynnościom windykacyjnym. Dla przypomnienia, Księga III dotyczy nie tylko wierzycieli wtórnych, ale także wszystkich wierzycieli, którzy dokonują czynności windykacyjnych.

W tym celu planujemy powołać Zespół roboczy, który zajmie się przeglądem propozycji zmian w Zasadach Dobrych Praktyk Księgi III Zarządzania Wierzytelnościami. Zespół będzie pracował pod kierownictwem Dominika Stannego, Rzecznika Etyki w ZPF.

Więcej informacji już wkrótce.