Konwencja Generalna Eurofinas 2017 – podsumowanie

Konwencja Generalna Eurofinas 2017 – podsumowanie

W dniach 5–6 października br., w St. Julian’s (Malta), odbyła się Konwencja Generalna Eurofinas. Konferencja zgromadziła prawie pół tysiąca uczestników, reprezentujących europejski przemysł kredytowy. Uczestnikami dyskusji i wydarzeń towarzyszących byli przedstawiciele wysokiej kadry kierowniczej i liderów opinii sektora kredytowego ze wszystkich najważniejszych, światowych rynków kredytowych. Wśród uczestników i prelegentów byli również przedstawiciele europejskich urzędów nadzoru i europejskiego regulatora.

Znakomite grono prelegentów i uczestników konferencji brało udział w otwartej debacie o najważniejszych kwestiach i problemach, związanych z biznesem kredytowym i bardzo ważnymi sektorami komplementarnymi – ubezpieczeniowym i leasingowym.

Ze względu na znaczenie rynku ubezpieczeń dla rozwoju całego, europejskiego rynku finansowego, niezwykle ważną okazała się debata nad problematyką dystrybucji ubezpieczeń. Nowy krajobraz regulacyjny, rozwój biznesu i innowacyjne trendy mocno wpłynęły bowiem na rynek ubezpieczeń. Główni aktorzy tego rynku podzielili się swoimi opiniami na temat wyzwań, ryzyk i możliwości w zakresie innowacji produktowych, realizujących dzisiejsze potrzeby klientów.

Uczestnicy panelu (od lewej): Marat Nevretdinov, Prezes Zarządu TU Europa; Eric Lasaygues, Członek Zarządu Financière Holding CEP (Grupa Cbp); Katja Würtz, szef zespołu ds. ochrony konsumenta i innowacji finansowych, Europejskiego Urzędu Nadzoru Ubezpieczeń i Pracowniczych Programów Emerytalnych (EIOPA); Simon Tottman, szef jednostek badawczych z zakresu ubezpieczeń, Accenture; Sheetal Shah, Radca Prawny GM Financial

Zdaniem Erica Lasayguesa, Członka Zarządu Financière Holding CEP z francuskiej grupy CBP, specjalizującej się od 1991 roku w oferowaniu kompleksowych rozwiązań ubezpieczeniowych, tym, co powinno determinować przyszłość branży ubezpieczeniowej, powinny być innowacje. Dotyczy to nie tylko regulacji, wpływających np. na stosowane technologie czy przepływ informacji pomiędzy klientem a firmą, ale także innowacji produktowych, które mają kluczowe znaczenie dla zwiększenia satysfakcji klientów. Chodzi o to, by ochrona ubezpieczeniowa była rzeczywista, czyli faktycznie pokrywała straty bądź zobowiązania klienta, niezależnie od rodzaju wypadku, choroby lub innego zdarzenia. I – bazując na doświadczeniach grupy CBP oraz innych firm – zmiana działania w tych kwestiach zaczyna w ostatnim czasie być na rynku ubezpieczeniowym widoczna.

Kongres Eurofinas na Malcie był świetną okazją do inspiracji. Hasła: „innowacje”, „customer-centricity”, „cyfryzacja” i inne nabierają zupełnie innego wymiaru w chwili, gdy konfrontuje się je z doświadczeniami praktyków działających w różnych krajach. Jednocześnie była to świetna okazja do zrozumienia podejścia i strategii działania regulatora na poziomie UE. I, co jest chyba najważniejsze: bardzo mnie cieszy liczna reprezentacja Polski, potwierdzająca kluczową rolę rodzimego sektora usług finansowych na arenie EU – dodał uczestnik panelu dyskusyjnego na temat ubezpieczeń Marat Nevretdinov, Prezes Zarządu TU Europa, firmy należącej do grona Członków KPF.