KPF i EY wspierają instytucje w walce z wyłudzeniami

KPF i EY wspierają instytucje w walce z wyłudzeniami

Próby wyłudzeń, zarówno zewnętrznych, jak i wewnętrznych, są dla całego rynku finansowego bardzo kosztownym, ale wciąż – mimo postępu technologicznego – nasilającym się zjawiskiem. Spora, bo ponad 16-procentowa grupa firm na walkę z wyłudzeniami wydaje kwotę przewyższającą 500 tysięcy złotych rocznie. Ważnym elementem wspierającym firmowe programy przeciwdziałania wyłudzeniom jest pozyskiwanie jak najbardziej aktualnej wiedzy na temat skali zjawiska, dlatego EY i KPF prowadzą cykliczne badanie pt. Nadużycia w sektorze finansowym.

Zaproszenie do udziału w rozpoczętej właśnie XII edycji badania otrzymali eksperci, którzy na co dzień zajmują się przeciwdziałaniem nadużyciom. Instytucje, które odpowiadają założeniom w zakresie podmiotowego badania to: banki uniwersalne i specjalistyczne, banki hipoteczne, banki spółdzielcze, SKOK-i, instytucje pożyczkowe, instytucje leasingowe, pośrednicy finansowi oraz firmy telekomunikacyjne.

Opracowanie, które powstaje, zawiera wiele praktycznych i pożytecznych wskazówek, ułatwiających odbieranie „sygnałów ostrzegawczych” i projektowanie narzędzi do radzenia sobie z tym zjawiskiem. Wiedza ekspertów – autorów raportu, jak również ekspertów reprezentujących przedsiębiorstwa biorące udział w badaniu, daje unikalną możliwość poznania skali zjawiska, nowych i zmieniających się technik dokonywania wyłudzeń czy też skuteczności stosowanych metod do walki z nadużyciami – mówi Andrzej Roter, Prezes Zarządu KPF.

Badanie prowadzone jest w trybie online, formularz zabezpieczony jest hasłem dostępu i gwarantuje respondentom anonimowość. Wyniki będą analizowane i prezentowane zbiorczo w postaci raportu, który zostanie udostępniony uczestnikom badania. Rezultaty prac zaprezentowane zostaną także podczas X Kongresu Antyfraudowego, organizowanego przez KPF we współpracy z EY – który w tym roku odbędzie się 24 października w Warszawie.

– Cieszymy się, że jako EY po raz kolejny mamy przyjemność współtworzyć badanie „Nadużycia w sektorze finansowym”. Patrząc na wyniki z ubiegłego roku, dostrzegamy, że zjawisko nadużyć na rynku finansowym nasila się. W 2017 roku najczęściej wskazywane przez respondentów były wyłudzenia kredytów, w 2018 roku zwracano z kolei uwagę na nadużycia z wykorzystaniem kart płatniczych. Każdorazowo wyniki badania wskazują główne wyzwania w obszarze przeciwdziałania nadużyciom – mówi Mariusz Witalis, Partner EY, kierujący Zespołem Zarządzania Ryzykiem Nadużyć EY w Polsce i w regionie Central, Eastern and Southeastern Europe & Central Asia (CESA).

Wierzę, że kolejna wspólna publikacja KPF i EY, która powstanie w oparciu o wyniki tegorocznego badania, okaże się pomocnym narzędziem dla szerokiej grupy instytucji finansowych, przybliży aktualną sytuację w obszarze nadużyć, a także będzie wykorzystywanym instrumentem w walce i przeciwdziałaniu tego zjawiska w sektorze finansowym – dodaje Andrzej Roter, Prezes Zarządu KPF.