KPF wśród partnerów merytorycznych serwisu liderzyinnowacyjnosci.com

KPF wśród partnerów merytorycznych serwisu liderzyinnowacyjnosci.com

Konferencja Przedsiębiorstw Finansowych została partnerem merytorycznym serwisu „Liderzy Innowacyjności” (liderzyinnowacyjnosci.com), popularyzującego wiedzę o nowatorskich oraz zaawansowanych rozwiązaniach technologicznych, we współpracy z krajowymi i międzynarodowymi ekspertami, a także autorytetami ze środowiska naukowego, biznesowego i przemysłowego.

Serwis upowszechnia informacje m.in. w dziedzinie: elektroniki, informatyki, przemysłu obronnego, budownictwa, energetyki konwencjonalnej i odnawialnej. Propaguje również zagadnienia związane z popularyzacją przedsiębiorczości, innowacyjności i nowoczesnych form zarządzania. Prezentuje osiągnięcia polskich i zagranicznych przedsiębiorców, samorządów w zakresie rozwoju infrastruktury komunalnej, technologicznej i środowiskowej, które mają istotny wpływ na poprawę standardu życia mieszkańców.

Autorzy serwisu posiadają wieloletnie doświadczenie w upowszechnianiu informacji o nowatorskich technologiach, metodach, sposobach i kompleksowych rozwiązaniach w sferze biznesowej, gospodarczej, ekologicznej i naukowej. Realizowali strategie informacyjno-promocyjne przedsiębiorstw i instytucji, prowadzili i koordynowali projekty o znaczeniu wizerunkowym i biznesowym. Do ich sukcesów zaliczyć należy także realizację międzynarodowego sympozjum o strategicznym znaczeniu dla Polski. Od kilku lat wydają w Dzienniku Gazecie Prawnej magazyn promocyjno-informacyjny „Liderzy Innowacyjności” i organizują konferencje PPP.